Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (24) των εισηγμένων Εταιρειών – Παρασκευή 6/5/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:41  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

17:37  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 29.04.2022-05.05.2022

17:06  –  [ΛΥΚ]
Ανακοινώσεις

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (05/05/2022)

11:59  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:53  –  [ΜΥΤΙΛ]