Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (24) των εισηγμένων Εταιρειών – Tετάρτη 5/5/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:27 04 Μαϊ 2022  –  [ΣΠΕΙΣ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Investor Day 2022

18:19 04 Μαϊ 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

17:49 04 Μαϊ 2022  –  [ΟΤΕ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:47 04 Μαϊ 2022  –  [ΜΟΤΟ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:38 04 Μαϊ 2022  –  [ΜΟΝΤΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

10:31 04 Μαϊ 2022  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22 04 Μαϊ 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 04 Μαϊ 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2022, την 26 Μαΐου 2022

09:57 04 Μαϊ 2022  –  [ΑΛΦΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:44 04 Μαϊ 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 04 Μαϊ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γενική Συνέλευση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

09:22 04 Μαϊ 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Ανακοινώσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Βασικά Οικονομικά Μεγέθη A’ Τριμήνου 2022

09:03 04 Μαϊ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]