Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (24) των εισηγμένων Εταιρειών – Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Ανακοινώσεις
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

20:12 01 Απρ 2022  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:32 01 Απρ 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:07 01 Απρ 2022  –  [ΜΠΟΚΑ]
Ανακοινώσεις
COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

13:48 01 Απρ 2022  –  [ΕΕΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

13:08 01 Απρ 2022  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12:53 01 Απρ 2022  –  [ΕΛΣΤΡ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12:16 01 Απρ 2022  –  [ΜΟΝΤΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:57 01 Απρ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:44 01 Απρ 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

09:42 01 Απρ 2022  –  [TITC]
Ανακοινώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΕΤΕ ολοκληρώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

09:04 01 Απρ 2022  –  [ΕΤΕ]