Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (23) των εισηγμένων Εταιρειών της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις
SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:47 13 Δεκ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]
Ανακοινώσεις
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος

18:46 13 Δεκ 2021  –  [ΠΛΑΙΣ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:44 13 Δεκ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:17 13 Δεκ 2021  –  [ΙΝΚΑΤ]
Ανακοινώσεις
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Πώλησης Ακινήτου

15:58 13 Δεκ 2021  –  [ΑΚΡΙΤ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:05 13 Δεκ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:22 13 Δεκ 2021  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις
AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:03 13 Δεκ 2021  –  [ΑΣΚΟ]
Ανακοινώσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020

10:04 13 Δεκ 2021  –  [ΠΛΑΘ]
Ανακοινώσεις
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 13 Δεκ 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54 13 Δεκ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις
EPSILON NET Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ EPSILON SMART

09:50 13 Δεκ 2021  –  [ΕΠΣΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:48 13 Δεκ 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 13 Δεκ 2021  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Ανακοινώσεις
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

09:38 13 Δεκ 2021  –  [TITC]
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

08:45 13 Δεκ 2021  –  [ΕΧΑΕ]