Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις (21) των εισηγμένων εταιρειών της Πέμπτης 17.9.2020

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:50 17 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  IR release A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

18:41 17 Σεπ 2020  –  [ΕΛΧΑ]
Ανακοινώσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

18:40 17 Σεπ 2020  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

18:08 17 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ 3461/2006

17:34 17 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

16:00 17 Σεπ 2020
Ανακοινώσεις

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12:27 17 Σεπ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:28 17 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:23 17 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Annual Greek Roadshow, London

10:18 17 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)

10:09 17 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:57 17 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:45 17 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]
Ανακοινώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

09:23 17 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛ]