Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις (18) των εισηγμένων εταιρειών της Δευτέρας 21.9.2020

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:27  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:11  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

18:07  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/9/2020)

15:04  –  [ΜΠΡΙΚ]
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:39  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:57  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

08:42  –  [ΠΛΑΘ]