Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (17) των εισηγμένων Εταιρειών της 14ης ΙΑΝ 2022

Ανακοινώσεις
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

17:20 14 Ιαν 2022  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 10.01.2022-13.01.2022

16:03 14 Ιαν 2022  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:42 14 Ιαν 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37 14 Ιαν 2022  –  [ΠΡΟΦ]