Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (16) των εισηγμένων Εταιρειών της 18ης ΙΑΝ 2022

Ανακοινώσεις

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

20:10  –  [ΚΜΟΛ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

18:58  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

17:58  –  [ΠΕΙΡ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:37  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:44  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:26  –  [ΠΛΑΘ]