Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (12) των εισηγμένων Εταιρειών – 12 Αυγούστου 2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:30 12 Αυγ 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:11 12 Αυγ 2022  –  [ΡΕΒΟΙΛ]
Ανακοινώσεις
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14:40 12 Αυγ 2022  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Ανακοινώσεις
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

12:38 12 Αυγ 2022  –  [ΕΚΤΕΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:21 12 Αυγ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών

08:49 12 Αυγ 2022  –  [ΟΤΕ]