Χ.Α: Ολες οι (26) Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών της Παρασκευής 10 Σεπτεμβρίου 2021

Γενική Συνέλευση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

18:46 10 Σεπ 2021
Γενική Συνέλευση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:36 10 Σεπ 2021  –  [ΦΟΥΝΤΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:21 10 Σεπ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 03.09.2021-09.09.2021

18:03 10 Σεπ 2021  –  [ΛΥΚ]
Ανακοινώσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021

17:08 10 Σεπ 2021  –  [ΙΚΤΙΝ]
Γενική Συνέλευση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:41 10 Σεπ 2021  –  [ΦΙΕΡ]
Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:33 10 Σεπ 2021  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Απάντηση σε δημοσιεύματα

11:11 10 Σεπ 2021  –  [ΑΤΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

09:18 10 Σεπ 2021  –  [ΠΑΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

08:55 10 Σεπ 2021  –  [ΟΤΕ]
Γενική Συνέλευση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07:41 10 Σεπ 2021  –  [ΠΕΡΦ]