Χ.Α: Ολες οι (18) Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών (της Δευτέρας 25/10)

Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 8510/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

23:56 25 Οκτ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Δ.Σ.

21:58 25 Οκτ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:16 25 Οκτ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

17:47 25 Οκτ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556

17:29 25 Οκτ 2021  –  [ΣΑΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

17:24 25 Οκτ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

17:24 25 Οκτ 2021
Γενική Συνέλευση
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.10.2021

14:44 25 Οκτ 2021  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23 25 Οκτ 2021  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:02 25 Οκτ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:59 25 Οκτ 2021  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:58 25 Οκτ 2021  –  [ΦΡΛΚ]