Χ.Α: Ολες οι (14) Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών (8 Οκτωβρίου 2021)

Ολες οι (14) Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών

Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

22:52 08 Οκτ 2021  –  [ΠΡΔ]
Ανακοινώσεις
SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:31 08 Οκτ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]
Ανακοινώσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:19 08 Οκτ 2021  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:58 08 Οκτ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 01.10.2021-07.10.2021

17:10 08 Οκτ 2021  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

13:42 08 Οκτ 2021  –  [ΚΡΙ]
Ανακοινώσεις
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2021

12:33 08 Οκτ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:17 08 Οκτ 2021  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:02 08 Οκτ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Ανακοινώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08:32 08 Οκτ 2021  –  [ΙΝΤΚΑ]