Χ.Α: Ολες οι (10) Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών (14 Οκτωβρίου 2021)

 

Ανακοινώσεις
SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:08 14 Οκτ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]
Ανακοινώσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:13 14 Οκτ 2021  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:34 14 Οκτ 2021  –  [ΟΤΕ]
Ανακοινώσεις
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

13:58 14 Οκτ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:27 14 Οκτ 2021  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:27 14 Οκτ 2021  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:06 14 Οκτ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:02 14 Οκτ 2021  –  [ΕΧΑΕ]