Χ.Α: Οι Top στο ταμπλό βάσει της αξίας των συναλλαγών (Tρίτη 26.10.2021)

ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ: Τζίρος τουλάχιστον 400.000 ευρώ