Χ.Α: Οι λόγοι που συνηγορούν για μία άνοδο με στόχο τις 1000 μον.

Με στόχο τις 1000 μονάδες (+)

Με ή χωρίς πιστοληπτική γραμμή το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας ολοκληρώνεται τον Αύγουστο και από ότι φαίνεται θα υπάρξει κάποιου είδους ρύθμιση στο ελληνικό χρέος που θα δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για κάποιες ελαφρύνσεις.

  • Με το απόθεμα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί εξασφαλίζεται ακόμα η ομαλή αποπληρωμή των δόσεων ενώ οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα δημοσιονομικής απειθαρχίας, όπως στο παρελθόν.

Η αλλαγή της ατζέντας της αγοράς έχει υποστηριχθείσχεδόν από όλους τους εμπλεκόμενους ότι μπορεί να φέρει νέες εισροές από επενδυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά αναμένουν ένα σινιάλο που θα τους πείσει ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, σε μια κατάσταση που θα είναι πιο φιλική προς τις επενδύσεις και πολύ πιο πρόθυμη να βελτιώσει το φορολογικό περιβάλλον. Η στιγμή αυτή πλησιάζει και δεν είναι απίθανό να συμβεί πριν το τέλος της χρονιάς.

Η εταιρική κερδοφορία δεν κάμπτεται, οι τάσεις σε περιθώρια κέρδους και οι μερισματικές αποδόσεις χτίζουν ένα καλό σενάριο μακροπρόθεσμης διατήρησης των εταιρικών κερδών και ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους.

  • Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αρκεί για να υπάρξει ισχυρό κίνητρο επαναπροσδιορισμού των αποτιμήσεων.  Το ξεκαθάρισμα της αγοράς από παθογενείς περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού έχει βελτιώσει μερικώς το επιχειρηματικό τοπίο.

Οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν παρά τις καθυστερήσεις. Το Ελληνικό, η ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ αποτελούν καταλύτες με ευρύτερη σημασία που θα δώσουν ένα σήμα εμπιστοσύνης στην αγορά.

Μετά από καιρό παρατηρείται πιο έντονη η διάθεση απόκτησης ακινήτων, αρχικά τουριστικών εκμεταλλεύσεων και δευτερευόντως εμπορικών χρήσεων. Τα καλά νέα έχουν αντίκτυπο και στις αποτιμήσεις των καλυμμάτων που έχουν στα στεγαστικά ή στα επιχειρηματικά δάνεια οι τράπεζες γεγονός που μεσοπρόθεσμα μπορεί να βελτιώσει την κεφαλαιακή τους θέση επιταχύνοντας την εξυγίανση του ισολογισμού τους από τα NPLs.

  • Οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί σε ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα δράσεων και παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στην πώληση συμμετοχών ή θυγατρικών βρίσκονται εντός προγράμματος σε ότι αφορά την λειτουργική τους αναδιάρθρωση και εντός στόχων μείωσης των NPLs.

Τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές μπορεί να ανεβαίνουν ωστόσο στα ελληνικά ομόλογα η αποκλιμάκωση συνεχίζεται. Οι συστάσεις αγορών στα ελληνικά ομόλογα συμβαδίζουν με τις αναβαθμίσεις των ξένων οίκων.

  • Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται ακόμα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού επενδυτικού κινδύνου, δεν έχει εισρεύσει ακόμα χρήμα από ποιοτικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμη προοπτική. Το δυνητικό περιθώριο νέων εισροών παραμένει ισχυρό.

M.X.

Print Friendly, PDF & Email
* ,