Χ.Α: Μετοχές σε επιτήρηση και σε αναστολή- Υπάρχει ελπίδα;

Μετοχές σε επιτήρηση και σε αναστολή 14/09/2020  EuroCapital Υπάρχει ελπίδα; Τί σημαίνει όταν μία μετοχή εντάσσεται στην κατηγορία “επιτήρησης”; Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι, κάτι σοβαρό συμβαίνει με την εταιρία. Και βεβαίως, είναι κάτι αρνητικό. Όμως, δεν είναι “μοιραίο” για όλες τις περιπτώσεις. Η κατηγορία της “επιτήρησης” δημιουργήθηκε το έτος 2005 με σκοπό την προστασία του επενδυτικού … Continue reading Χ.Α: Μετοχές σε επιτήρηση και σε αναστολή- Υπάρχει ελπίδα;