Χ.Α: Με όλα τα τεχνικά σήματα αγοράς να διατηρούνται (06/11)

Θεόδωρος Σεμερτζίδης@new-economy.gr

Οι αναβαθμίσεις των ξένων επενδυτικών τραπεζών το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον αποτέλεσαν τροχοπέδη για τις τιμές των μετοχών τους παρά επιβεβαίωση για συνέχιση της ανοδικής τους πορείας, καθώς έχει παρατηρηθεί πως συνήθως τόσο η αύξηση της τιμής στόχου για μία μετοχή, όσο και η αναβάθμιση της σύστασης δεν συμπίπτουν με την άνοδο της τιμής σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

  • Πέραν τούτου, ο αυξημένος τζίρος και όγκος που πραγματοποιήθηκε στο τέλος, επιβεβαιώνει την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών, επιλέγοντας να τοποθετηθεί σε συνεδριάσεις όπου υπάρχει πίεση για μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο γενικός δείκτης@873,34 και -0,67% ολοκλήρωσε κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς όμως να διατηρείται, με την αντίσταση να παραμένει στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με την στήριξη να βρίσκεται στις 822,4 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής έκλεισε με σχεδόν οριζόντια κλίση, με τον όγκο να διαμορφώνεται (26,85 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (25,49 εκατ. τεμάχια). Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης@2166,66 και -0,40% ολοκλήρωσε κάτω και από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς, υποχωρώντας ενδοσυνεδριακά κάτω και από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2.133 μονάδες), με την προσοχή να στρέφεται σήμερα για διάσπαση ή όχι αυτού, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.195 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με την στήριξη να στις 2.071 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα εισήλθε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης @1218,45 καθώς ολοκλήρωσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών (1.235 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο (4,38 εκατ. τεμάχια) να διαμορφώνεται πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (4,02 εκατ. τεμάχια). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.247 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.162 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης@863,02 και -1,26%, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω και από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 16,3 εκατ. τεμάχια έναντι 17,87 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 997,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 726,17 μονάδες (γραμμή ΓΔ).Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 1,8560 ευρώ με πτώση 0,91%, ολοκληρώνοντας μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,9310 ευρώ, και η στήριξη στα 1,6170 ευρώ.

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,9500 ευρώ με πτώση 1,99%, ολοκληρώνοντας μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,079 ευρώ, και η στήριξη στα 2,5550 ευρώ.

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,892 ευρώ με πτώση 0,89%, ολοκληρώνοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,9140 ευρώ, και η στήριξη στα 0,8450 ευρώ.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 3,03 ευρώ με πτώση 1,75%, ολοκληρώνοντας ελάχιστα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών 2,9490 ευρώ), προσπαθώντας στις επόμενες συνεδριάσεις να διατηρηθεί πάνω από αυτόν, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,155 ευρώ, και η στήριξη στα 2,759 ευρώ.

****

OMOΛΟΓΑ: Πτωτικές τάσεις επικράτησαν για ακόμη μία συνεδρίαση για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,406% με πτώση 5,26%, και του δεκαετούς στο 1,201% με πτώση 1,64%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

  • Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.