Χ.Α- Markets (Nο.61-Α) ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3: Πολλά ενδιαφέροντα(;) σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές

Απολογισμοί χρήσης 2019 των ΒΙΟΧΑΛΟ, ΤΙΤΑΝ, FRIGOGLASS και ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Πως διαμορφώθηκαν οι χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες τους. Προεξοφλούν το… 2020 στις τωρινές αποτιμήσεις τους; Αυτό το αφήνουμε στην κρίση σας… Μεγάλα παιδιά είσαστε, μπορείτε εύκολα να βγάλετε τα συμπεράσματα σας…

ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΤΙΤΑΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη τον ετήσιο ισολογισμό τους. Μόνον Δελτίο Τύπου με σύνοψη των αποτελεσμάτων τους, που ήταν εξαιρετικά ενημερωτικό πάντως.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα τον δημοσιεύσει στις 23 Απριλίου 2020.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ – 12ΜΗΝΟ 2019 

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,9900 6,99% 435.887 20/03/2020
1,8600 9,54% 310.131 19/03/2020
1,6980 1,07% 255.581 18/03/2020
1,6800 3,07% 309.044 17/03/2020
1,6300 -9,94% 321.827 16/03/2020
1,8100 4,02% 447.563 13/03/2020
1,7400 -18,88% 516.251 12/03/2020
2,1450 -4,45% 398.211 11/03/2020
2,2450 10,05% 437.453 10/03/2020
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,9900 ευρώ
 • Κ/φση: 515,78 εκατ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1,33 δισ. ευρώ (*Ομως δεν αναφέρονται στα ίδια της μειοψηφίας, κανονικά πρέπει να είναι περί τα 1,2 δισ. ευρώ)…
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,613 δισ.ευρώ
 • EBITDΑ: 274,37 εκατ. από 331,86 εκατ.
 • α-EBITDA: 302,47 εκατ. από 312,56 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 8,21 εκατ. από 76,11 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 4,2 δισ. από 4,4 δισ. ευρώ
 • P/E (ιστορικό): 62,8
 • P/bv: 0,43*
 • EV/EBITDA: 7,76
 • NETDEBT/EBITDA: 5,9
 • Αποθέματα 1,06 δισ. από 1,14 δισ.
 • Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: 559,92 εκατ. από 668,6 εκατ.
 • Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 214,5 εκατ. από 163,64 εκατ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 1,542 2,050   9,94
30 ημερών 1,542 3,575 -44,49
3 μηνών 1,542 3,990 -45,10
6 μηνών 1,542 3,990 -49,36
12 μηνών 1,542 4,495 -36,22

**

ΤΙΤΑΝ – 12ΜΗΝΟ 2019 

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
11,4600  5,52% 2.096.191 20/03/2020
10,8600 16,15% 1.058.213 19/03/2020
9,3500  5,06% 226.464 18/03/2020
8,9000 -0,22% 846.152 17/03/2020
8,9200 -8,14% 774.792 16/03/2020
9,7100 -2,22% 754.734 13/03/2020
9,9300  0,10% 694.442 12/03/2020
9,9200 -5,52% 757.872 11/03/2020
10,5000  7,25% 817.184 10/03/2020
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 11,4600 ευρώ
 • Κ/φση: 944,85 εκατ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1,39 δισ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 836 ευρώ (+64 εκατ.)
 • EBITDΑ: 267,1 εκατ. (+2,8%)
 • ΚΕΡΔΗ: 50,9 εκατ. ευρώ (-5,5%)
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ:1,61 δισ. ευρώ (+8%)
 • P/E (ιστορικό): 18,56
 • P/bv: 0,68
 • EV/EBITDA: 6,67
 • NETDEBT/EBITDA: 3,1
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +165 εκατ. ευρώ (από +143 εκατ.)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,60
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 0,2000 ευρώ (ήταν ανάγκη;;)

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 διαμορφώθηκε στα € 1.609,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8% σε € 267,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT), ανήλθαν σε € 50,9 εκ., εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με το 2018.

 • Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε €109εκ. έναντι €119εκ. το 2018, με περισσότερο από το ήμισυ να αφορά επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.
 • Στα τέλη του 2019 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €836εκ., υψηλότερος κατά €64 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2018.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 8,550 12,240 18,02
30 ημερών 8,550 17,860 -35,62
3 μηνών 8,550 19,540 -38,45
6 μηνών 8,550 19,540 -40,19
12 μηνών 8,550 20,000 -40,87

***

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ 2019

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,9350 7,47% 12.000 20/03/2020
0,8700 4,19% 14.872 19/03/2020
0,8350 -0,60% 164 18/03/2020
0,8400 12,00% 2.657 17/03/2020
0,7500 -20,21% 11.006 16/03/2020
0,9400  2,17% 6.421 13/03/2020
0,9200 -8,00% 6.215 12/03/2020
1,0000 -1,96% 8.574 11/03/2020
1,0200  18,60% 28.595 10/03/2020
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,9350 ευρώ
 • Κ/φση: 27,35 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 31,5 ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΑ: 32,75 εκατ.
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 1,26 εκατ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 19 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 12,5 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 8 εκατ. από 8 εκατ. ευρώ.
 • EBITDΑ: 4,25 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 1,29 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 94,4 εκατ. ευρώ
 • P/E (ιστορικό): 21,2
 • P/BV: 1,44
 • EV/EBITDA: 13,8
 • NETDEBT/EBITDA: 7,4
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,66
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Μείον 12 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,725 0,960 -0,53
30 ημερών 0,725 1,640 -43,33
3 μηνών 0,725 1,790 -40,06
6 μηνών 0,725 1,790 -28,63
12 μηνών 0,622 1,790 45,91

**

FRIGOGLASS – XΡΗΣH 2019

Οι πωλήσεις της ενισχύθηκαν 15,6% στα 482,337 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη σε 5,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,7 εκατ. ευρώ το 2018. Τα EBITDA +31,2% στα 74,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44,9% στα 50,1 εκατ. ευρώ.

 • Στο δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 97,51 εκατ. ευρώ, ωστόσο διευρύνθηκαν οι ζημιές στα 3,59 εκατ. ευρώ από 842 χιλ. ευρώ το 2018. Η Frigοglass σχολίασε πως οι πωλήσεις και το συγκρίσιμο EBITDA ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της.
 • ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ…..

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,1130  6,60% 106.283 20/03/2020
0,1060 -3,64% 70.980 19/03/2020
0,1100 -1,79% 13.224 18/03/2020
0,1120  12,00% 19.740 17/03/2020
0,1000 -20,00% 86.394 16/03/2020
0,1250  4,17% 64.502 13/03/2020
0,1200 -9,09% 24.374 12/03/2020
0,1320 -8,97% 39.204 11/03/2020
0,1450  8,21% 39.981 10/03/2020
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,1130 ευρώ
 • Κ/φση: 40,16 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 224,3 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΑ: 278,5 εκατ.
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 54,2 εκατ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ 84,84 εκατ. ευρώ (-92 εκατ.)
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 107 εκατ. ευρώ από 101 εκατ.
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 97,5 εκατ. από 77,6 εκατ. ευρώ.
 • EBITDΑ: 74 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 5,57 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 482,34 εκατ. ευρώ
 • P/E (ιστορικό): 7,2
 • P/BV: —
 • EV/EBITDA: 3,57
 • NETDEBT/EBITDA: 3,03
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: —
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +19,3 εκατ. ευρώ (Από +9 εκατ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,090 0,119 -9,60
30 ημερών 0,090 0,216 -48,17
3 μηνών 0,090 0,280 -41,75
6 μηνών 0,090 0,280 -42,93
12 μηνών 0,086 0,280 -23,13