Χ.Α + Markets (1): Πολλά, μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (17 – 19.7.2021)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξει κανείς ένα χαρτοφυλάκιο με μετοχές που θα διαφοροποιηθούν από την απόδοση της αγοράς όπως αυτή εκφράζεται από τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου.

Οι αρχικές επιλογές βασίζονται σε κερδοφορία, προοπτικές και αξία της επιχείρησης, δεδομένα δηλαδή που οι αναλυτές προσπαθούν με τις εκτιμήσεις τους να αποδώσουν σε ένα μοντέλο αποτίμησης.
Μετά είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου σε αξίες…..