Χ.Α: Λίγα λόγια και σταράτα από τον… Λογικό (Tετάρτη 8 Σεπτ.2021)

  • ΕΙΝΑΙ να τρελαίνεται κανείς, ειδικά αν είναι μέτοχος της εταιρείας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ από την οικονομική έκθεση 6μήνου της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

  • Τα χρηματικά διαθέσιμα την 30.6.2021 ανήλθαν για τον Όμιλο στο ποσό των Ευρώ 82,06 εκατ. και για την Εταιρεία στο ποσό των Ευρώ 79,04 εκατ. Λόγω της αυτάρκειας των διαθεσίμων του Ομίλου δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

  • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους για το Α΄ εξάμηνο 2021 διαμορφώνονται στο ποσό των Ευρώ 0,35 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 0,92 εκατ. της συγκριτικής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά 62,10%.

ΔΗΛΑΔΗ με 82 εκατ. ευρώ ΤΑΜΕΙΟΝ και αποφέρει στους μετόχους της μόλις 350 χιλ. ευρώ, όσα δηλαδή άνετα βγάζουν δυό-τρία περίπτερα στην Πλατεία Συντάγματος.

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ του ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2021 σε 138 εκατ. ευρώ από 137,65 εκατ. ευρώ.

ΟΙ μέτοχοι έχουν ξεχάσει τι θα πει μέρισμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αμνημόνευτα θα έλεγα.

Στα 123,9 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της, με την τιμή στα 8,8500 ευρώ και την NAV στα 9,8600 ευρώ. Η μοναδική του κλάδου που διαπραγματεύεται με Discount σε απόσταση 11% από την NAV.


Ο Όμιλος αποτελείται από την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. («Εταιρεία») και τις θυγατρικές Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D και Chardash Trading E.O.O.D. με έδρα τη Σόφια, Alpha Real Estate Services S.R.L. με έδρα το Βουκουρέστι και Alpha Real Estate Services L.L.C. με έδρα την Κύπρο.

  • Η Εταιρεία συστάθηκε το 1942 με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτημάτων και Οικονομικών Συμφερόντων (ΙΦΚΟΣ)», μετονομάσθηκε το 1982 σε «ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών Οικοδομικών Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων», ενώ το 1998 προστέθηκε στην επωνυμία της η λέξη ALPHA.

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος της Αθήνας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού
Σταδίου 24. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό 233801000 και η διάρκεια της ορίστηκε μέχρι την 3η
Ιουλίου 2052.

  • Την 30.06.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 136 άτομα (εκ των οποίων ένα άτομο είναι αποσπασμένο από την ALPHA BANK και τρείς είναι αποσπασμένοι από την ALPHA BANK CYPRUS)



Σ.Σ μ/μ: 
  • Οι Συνεργάτες του μ/μ καταθέτουν τις προσωπικές απόψεις – εκτιμήσεις τους.
  • Ο μ/μ δεν ασκεί καμμία λογοκρισία.
  • Ούτε όμως σημαίνει “σώνει ντε και καλά” ότι συμφωνεί με τις δικές τους.