Χ.Α – ΚΟΥΙΖ – Και δύο Ερωτήματα Κρίσεως (2/7)

Η ΜΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ με τα μπλέ αποτιμάται σε 620 εκατ. ευρώ και η άλλη με τα πράσινα στα 320 εκατ. ευρώ. Αυτή με τα μπλέ τα αξίζει τα λεφτά της. Οπότε η άλλη με τα πράσινα πόσα αξίζει;

ΑΥΤΗΝ με τα μπλέ, την καλύπτουν αρκετοί επενδυτικοί οίκοι και την προτείνουν αναφανδόν και πολύ καλά κάνουν. ΤΗΝ ΑΛΛΗ όμως με τα ΠΡΑΣΙΝΑ γιατί δεν υπάρχει έστω ένας οίκος που να την καλύπτει και να την παρουσιάζει στους πελάτες του; Και μάλιστα από την στιγμή που η φτήνεια της βγάζει μάτια; Δεν τους ενδιαφέρει η έξωθεν καλή μαρτυρία; Γιατί από την στιγμή που δεν την αναφέρεις καν, δείχνει αυτόματα ότι δεν κάνεις σωστά την δουλειά σου.

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 344 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 279,4 εκατ.
 • ΕΒΙΤDA: €46,99 εκ.
 • ΕΒΙΤDΑ: 47,64 εκατ.
 • Κέρδη: €32,54 εκατ.
 • KEΡΔH: 26,42 εκατ.
 • Ταμειακά διαθέσιμα: 32,78 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 58,23 εκατ.
 • Καθαρή θέση: 221,9 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 235 εκατ.
 • Δανεισμός: 45,72 εκατ. 
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 14,7 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: +13 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -43,53 εκατ.
 • ΕΛΕΥΘ. ΤΑΜ. ΡΟΕΣ: +3,4 εκατ.
 • ΕΛΕΥΘ.ΤΑΜ.ΡΟΕΣ: +20 εκατ. ευρώ
Print Friendly, PDF & Email