Χ.Α: Η ζώνη των 785-800 δεν είναι απλή υπόθεση για την αγορά…

Η ζώνη του 785-800 δεν είναι απλή υπόθεση για την αγορά, κάτι που φαίνεται στο μηνιαίο γράφημα. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, ανοίγει ο δρόμος για τετραψήφιο νούμερο σε πρώτη φάση ή και στο 1200 σε δεύτερη.

Μέχρι στιγμής έχουμε αγοραστικά σήματα σε μήνα από τον Φεβρουάριο, γεγονός θετικό για την συνέχεια. Όμως απομένει -παρόλα αυτά- και η κατοχύρωση του επιπέδου για να μας δώσει μεγαλύτερη τάση.

Σε μεγάλη εικόνα έχουν δημιουργηθεί σημαντικές στηρίξεις στο 720 αλλά ακόμα μεγαλύτερες στο 680.

Σε πρώτη φάση ο σχηματισμός του διαμαντιού δούλεψε άριστα από την ζώνη των 630.

Εν τούτοις, τώρα έχουμε έρθει σε ένα επίπεδο στο οποίο η αγορά χρειάζεται σημαντικότατο όγκο και τζίρο για να περάσει άμεσα ή μία βαθιά διόρθωση σε τιμές και χρόνο.

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email