Χ.Α: Η σημερινή συνεδρίαση σε αριθμούς (Πέμπτη 20 ΙΑΝ. 2022)

  • Η σημερινή συνεδρίαση σε αριθμούς


ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΠΟΙΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 


ΠΩΣ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ


 ΠΟΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 


ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ