Χ.Α – Η γωνιά του μικροεπενδυτή – Επιλογές και σχόλια (03/10)

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ προσφέρονται στον ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΗ των ολίγων χιλιάδων ευρώ που ΜΕ ΤΑ ΛΙΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ που διαθέτει θέλει να βγάζει καλές αποδόσεις εκμεταλλευόμενος τις τάσεις της εκάστοτε μετοχής.
 • Και ο οποίος μικροεπενδυτής με 5-6 τέτοιες κινήσεις μπορεί νόμιμα και τίμια να ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο του στις τόσο δύσκολες ημέρες που βιώνουμε για τις γνωστές αιτίες.
 • Και σε αυτόν τον επενδυτή ο μ/μ βγάζει το καπέλο και πάντα θα τον βοηθάει. Γι αυτόν άλλωστε νοιάζεται και για κανένα άλλον.

ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΜΟΥΖΚ

Κατά την 31.12.2016 έγινε αποτίμηση των ακινήτων στα 52,8 εκατ.ευρώ

α) Η αξία του βιομηχανικού ακινήτου της Λ. Κηφισού 41 προσδιορίστηκε σε € 15.430.000
β) Η αξία του βιομηχανικού ακινήτου της οδού Προόδου 1-5 (κάθετος της Λ. Κηφισού)
προσδιορίστηκε στις 31.12.2016 σε € 29.711.000
γ) Η αξία του βιομηχανικού ακινήτου της Πασχαλίτσας του Νομού Καρδίτσας σε € 4 εκατ.
δ) Η αξία του βιομηχανικού ακινήτου στο Γάζωρο του Νομού Σερρών σε € 1.764.000

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ: 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως…

α) Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος 5.000 τ.μ. επί της οδού Προόδου 2 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 20.200 και διάρκεια μίσθωσης 13 έτη.
β) Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος 3.460 τ.μ. επί της οδού Προόδου 4 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 14.500 και διάρκεια μίσθωσης 12 έτη.
γ) Τρία συγκροτήματα βιομηχανοστασίων, επιφανειών 4.692, τ.μ., 11.588 τ.μ. και 6.136 τ.μ. αντίστοιχα, επί της οδού Προόδου 1-3-5 στο Αιγάλεω με μηνιαίο μίσθωμα ενάρξεως € 40.000 με αναπροσαρμογή μετά τους 14 μήνες σε €55.000 και διάρκεια μίσθωσης 40 έτη.

 • Κ/ΦΣΗ: 16 εκατ. ευρώ
 • Ίδια Κεφάλαια: 34,15 εκατ. ευρώ από τα 33,2 εκατ. της 31/12/2018.
 • P/BV: 0,47
 • ΤΙΜΗ: 0,4980 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 1,0600 ευρώ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αρκετά μεγαλύτερη
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 860 χιλ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΟ: 840 χιλ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ
 • ΚΕΡΔΗ 6Μ: 0,9 εκατ. ευρώ έναντι των 0,69 εκατ. του 2018.
 • ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως από μισθώματα.
 • ΔΕΝ ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΙΜΕΣ
 • ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ – χωρίς μεγάλο ρίσκο…
 • ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, μάξιμουμ 3000 ευρώ.
 • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ του ιδιώτης επενδυτής, αλλά δεν του απομένουν και πολλά. Λογικά, πλησιάζει το τέλος της αποεπένδυσης του.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,464 0,535 2,05
30 ημερών 0,444 0,535 12,16
3 μηνών 0,410 0,540 0,00
6 μηνών 0,376 0,585 11,66

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Αποτίμηση 16 εκατ. ευρώ. Η μετοχή κάνει αρκετά πάνω-κάτω και αρκετές φορές γίνονταν μεγάλοι όγκοι σε σύγκριση με όσα μας έχει συνηθίσει. Την είδαμε λίγο μετά τα μέσα Ιουνίου στα 0,5850 ευρώ, χθες έκλεισε στα 0,4980 ευρώ με πτώση 4,23%.

Στον ισολογισμό χρήσης 2018 βλέπουμε πως τα ακίνητα έχουν αξία 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν και κάποιες απαιτήσεις 3,9 εκατ. ευρώ. Οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθέριου Μουζάκη ελέγχουν 70,81% των δικαιωμάτων ψήφου (οι κληρονόμοι έχουν τις μετοχές) ενώ στη γενική συνέλευση είχαν παρουσιαστεί 23 μέτοχοι με ποσοστό συνολικά 14,05%. Με απλά λόγια η διασπορά είναι περιορισμένη στο 15%.

ΜΟΥΖΚ: Ο τζίρος είναι χαμηλός στα 5,7 εκατ. ευρώ αλλά κατάφερε η εισηγμένη να μειώσει τα κόστη πωληθέντων και να αυξήσει τα EBITDA στις 608 χιλ. ευρώ από 107 χιλ. ευρώ. Η μεγάλη στροφή στην τελική γραμμή έγινε από την εκμετάλλευση ακινήτων όπου ο ισολογισμός έχει έσοδα από ενοίκια 2 εκατ. ευρώ. Έτσι γύρισε σε μικρά κέρδη από ζημιές.

Τα ίδια κεφάλαια στα 34,2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχεδόν μηδενικός αφού ο Ελ.Μουζάκης μετά το θάνατό του συνέχισε να χρηματοδοτεί την εταιρεία. Η αξία των ακινήτων: Τα ακίνητα έχουν τελευταία αποτίμηση το 2016 άρα θα πρέπει να δούμε μία νέα.

Κοιτώντας εκείνες τις αποτιμήσεις και αθροίζοντας μόνο τα οικόπεδα έχουμε: Λ.Κηφισού 41 αξία 12,6 εκατ. ευρώ, Προόδου 1-5 αξία 17,1 εκατ. ευρώ. Αυτά υπερβαίνουν την αποτίμηση χωρίς να υπολογίζονται κάποια άλλα ακίνητα και τα κτήρια. Η συνολική αξία του ακινήτου στην Προόδου καλύπτει την απαίτηση των κληρονόμων και περισσεύουν και χρήματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.