Χ.Α: Το επιλεκτικό ενδιαφέρον απέκτησε περισσότερους οπαδούς

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στην ΕΠΣΙΛ το μέρισμα ανέρχεται σε 0,0260 ευρώ (καθαρά 0,0247 ευρώ)