20/10- Χ.Α.: Επιστρέφουν οι αγοραστές-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΥΖΚ, ΜΠΡΙΚ, ΕΛΓΕΚ

Επιστρέφουν σταδιακά οι αγοραστές στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΥΖΚ, ΜΠΡΙΚ, και ΕΛΓΕΚ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 898,96 μονάδες με άνοδο 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,49 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,04 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 82 έκλεισαν ανοδικά, 33 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που πραγματοποίησε ο γενικός δείκτης την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, κατάφερε στην συνέχεια να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος διευρύνοντας σταδιακά τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο τέλος στις 898,96 μονάδες, προϊδεάζοντας για ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,5 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση Real Consulting

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα πραγματοποίησε σήμερα ο γενικός δείκτης, καταφέρνοντας να παραμείνει πάνω από αντίσταση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (890,41 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται  χαμηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών.

Η αντίσταση βρίσκεται στις 911,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 859,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,80 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,28 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την συνεδρίαση και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να κινείται υψηλότερα του ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.223 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Υψηλότερα κινήθηκε σήμερα και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.518 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τέταρτη μέρα ανόδου για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,46 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,658 ευρώ με πτώση 0,90%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,675 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,73 ευρώ, και η στήριξη στα 0,65 ευρώ με την επόμενη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να επιστρέφουν. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –5,46%

Απόδοση 3μηνου +9,67%

Απόδοση 6μηνου +43,04%

Απόδοση από 1/1 +75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +90,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,768 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,287 ευρώ

Καθαρή Θέση 35,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 1,10

P/BV 0,60

P/Ettm 32,90

EV/EBITDA22,77 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 515.776 ευρώ από 250.901 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +2,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,51%

Κεφαλαιοποίηση 21,18 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΜΠΡΙΚ έκλεισε στα 2,05 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,18 ευρώ με την επόμενη στα 2,23 ευρώ, και η στήριξη στα 2,04 ευρώ με την επόμενη στα 1,99 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να επιστρέφουνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 34,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,96%

Απόδοση 3μηνου +5,67%

Απόδοση 6μηνου +3,02%

Απόδοση από 1/1 +4,06%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,36 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,61 ευρώ

Καθαρή Θέση 84,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 2,38

P/BV 0,86

P/Ettm 18,64

EV/EBITDA34,89 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA8,3 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -4,3 εκατ. ευρώ από -11,5 εκατ, ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +3,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας 72,47%

Κεφαλαιοποίηση 73,3 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΕΛΓΕΚ έκλεισε στα 0,484 ευρώ με άνοδο 1,89%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,463 ευρώ), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,51 ευρώ, και η στήριξη στα 0,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –4,72%

Απόδοση 3μηνου +30,46%

Απόδοση 6μηνου +93,06%

Απόδοση από 1/1 +73,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων +92,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,524 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,181 ευρώ

Καθαρή Θέση -4,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 

P/BV 

P/Ettm 

EV/EBITDA9,17 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA7,49 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 685.000 ευρώ από -732.000 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 29,1 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,258με ανοδο 1,98%, και του δεκαετούς στο 0,996με άνοδο 1,89%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

ΤΟ πλήρες κείμενο

Επιστρέφουν σταδιακά οι αγοραστές στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΥΖΚ, ΜΠΡΙΚ, και ΕΛΓΕΚ