Χ.Α: Επανήλθε το ενδιαφέρον- Τεχνική εικόνα για ΕΥΡΩΒ, ΠΑΠ, ΕΒΡΟΦ, ΕΚΤΕΡ και ΒΙΟΣΚ

Ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, και πάνω από αυτόν των πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείταιΟι επόμενες συνεδριάσεις θα καθορίσουν και την βραχυπρόθεσμη πορεία του, με τις 921-926 μονάδες να αποτελούν κρίσιμο σημείο, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 931 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 865 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 37,41 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,65 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Κέρδη για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2.279 μονάδες), καθώς και πάνω από αυτούς των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.597 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.070 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.239 μονάδες), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις, και πιο συγκεκριμένα στο εάν θα καταφέρει να δημιουργήσει υψηλότερο υψηλό των 1.299 μονάδων που σημείωσε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ο όγκος διαμορφώθηκε (9,49 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (4,63 εκατ. τεμάχια). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.217 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σημαντικά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος μετά την χθεσινή του στήριξη στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών (787 μονάδες) αντέδρασε σήμερα έντονα ανοδικά, με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,80 εκατ. τεμάχια έναντι 15,90 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 913,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 725,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

***

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,795 ευρώ με άνοδο 1,27%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον μέσο όρο των διακοσίων ημερών (0,82 ευρώ). Η παραμονή του RSI κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αναμένεται να ωθήσει προς υψηλότερα επίπεδα την μετοχή στις επόμενες συνεδριάσεις, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,90 ευρώ, και την στήριξη στα 0,68 ευρώ.

Απόδοση μηνός -8,62%

Απόδοση 3μηνου -8,62%

Απόδοση 6μηνου +6,71%

Απόδοση από 1/1 -13,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +45,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,9925 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,5333 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ. ευρώ

***

Η μετοχή του Παπουτσάνη έκλεισε στα 1,71 ευρώ με άνοδο 2,40%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ανοδικό τριγωνικό σχηματισμό, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,77 ευρώ, και την στήριξη στα 1,64 ευρώ.

Απόδοση μηνός +6,21%

Απόδοση 3μηνου +0,88%

Απόδοση 6μηνου +7,55%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,92%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,0665 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 42,95 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Βιοσώλ έκλεισε στα 0,428 ευρώ με άνοδο 0,47%, παραμένοντας σε ανοδικό κανάλι, και δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (0,41 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,43 ευρώ, και η στήριξη στα 0,35 ευρώ.

Απόδοση μηνός -3,39%

Απόδοση 3μηνου +14,44%

Απόδοση 6μηνου +12,63%

Απόδοση από 1/1 +1,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων +49,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,2505 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 6,69 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Εβροφάρμα έκλεισε στα 1,30 ευρώ με άνοδο 4,0%, επιχειρώντας μια πρώτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από την πλευρική κίνηση που βρίσκεται, με την αντίσταση στα 1,31 ευρώ, και την στήριξη στα 1,21 ευρώ.

Απόδοση μηνός +3,17%

Απόδοση 3μηνου +41,30%

Απόδοση 6μηνου +25,60%

Απόδοση από 1/1 +11,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +59,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,375 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,695 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 17,78 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο 7,96%, έχοντας απομακρυνθεί από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1,24 ευρώ) να αποτελεί σημαντική αντίσταση για την μετοχή, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,13 ευρώ.

Απόδοση μηνός -2,40%

Απόδοση 3μηνου -1,61%

Απόδοση 6μηνου -26,95%

Απόδοση από 1/1 +1,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,985 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,12 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 13,73 εκατ. ευρώ

Πτωτικά κινήθηκαν και πάλιν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,297% με πτώση 17,41%, και του δεκαετούς στο 1,02% με πτώση 1,31%, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

@http://new-economy.gr/

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Print Friendly, PDF & Email