Διατηρείται το σήμα αγοράς στους δείκτες- Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΠΡΙΚ,BYTE,ΜΟΝΤΑ

  • Χωρίς κάποια ουσιαστική αλλαγή στην τεχνική του εικόνα ολοκλήρωσε ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία συνεδρίαση χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η αντίσταση βρίσκεται στις 910,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 830,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,91 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,70 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να σταθεροποιείται μεταξύ των 55-60 μονάδων, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με απώλειες ολοκλήρωσε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.470 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.350 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με μικρά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος συνεχίζει να διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 11,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,65 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

*****

Η μετοχή της ΜΠΡΙΚ έκλεισε στα 2,0 ευρώ με πτώση 0,99%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,98 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,04 ευρώ με την επόμενη στα 2,25 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ. Ο όγκου 30 ημερών 14,4 χιλ. Τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,50%

Απόδοση 3μηνου +3,90%

Απόδοση 6μηνου +1,27%

Απόδοση από 1/1 +1,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,09 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,59 ευρώ

Καθαρή Θέση 84,1 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2021)

BV 2,38

P/BV 0,84

P/Ettm 55,56

EV/EBITDA* 39,6 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 8,52 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 3,4 εκατ, από 7,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +0,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,36%

Κεφαλαιοποίηση 71,53 εκατ. Ευρώ

*****

Η μετοχή της BYTE έκλεισε στα 2,72 ευρώ με άνοδο 2,64%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,57 ευρώ, και η στήριξη στα 2,02 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 19,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +23,64%

Απόδοση 3μηνου +13,33%

Απόδοση 6μηνου +86,94%

Απόδοση από 1/1 +73,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +202,22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,834 ευρώ

Καθαρή Θέση 15,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,99

P/BV 2,75

P/Ettm 25,88

EV/EBITDA* 11,43 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA*  (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 4,2 εκατ, από 1,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +10,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,87%

Κεφαλαιοποίηση 43,02 εκατ. Ευρώ

*****

Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,63 ευρώ με άνοδο 18,87%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις ανοδικές τάσεις, αλλάζοντας την πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,69 ευρώ, και η στήριξη στα 0,51 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +11,50%

Απόδοση 3μηνου +1,61%

Απόδοση 6μηνου +104,55%

Απόδοση από 1/1 +83,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +94,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,725 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,226 ευρώ

Καθαρή Θέση 15,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,8

P/BV 0,79

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 12,84 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,12 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 1,3 εκατ, από 2,1 εκατ. ευρώ το 2020.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE -0,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,87%

Κεφαλαιοποίηση 11,85 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Νέα υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,226με πτώση 13%, και του δεκαετούς στο 0,548με πτώση 0,27%.

  • Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buyενώ ο δείκτης Nasdaq μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε neutral
  • Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem