Χ.Α- Χρήση 2017: Ποιές έχουν – σήμερα – δημοσιεύσει αποτελέσματα χρήσης 2017- (pdf)

Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση LAVIPHARM Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018

 

Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση EPSILON NET Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες EPSILON NET Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση UNIBIOS Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018

 

Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση F.G. EUROPE Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018

 

Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Κατάσταση ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Οικονομική Έκθεση ΤΡΟΠΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018
Στοιχεία και Πληροφορίες ΤΡΟΠΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/4/2018