Χ.Α & Μarkets (02.12.2020): Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)

Το Χ.Α θα ξαναζήσει πολύ μεγάλες στιγμές. Εδώ δεν κολώσαμε την περίοδο 2010-2017, τώρα θα.. φοβηθούμε; Με μηδενικά επιτόκια; Ποτέ όμως δεν παίρνουμε ρίσκα τέτοια που να μπορούν να αλλάξουν το βιοτικό επίπεδο μας ή να θέσουν – ακόμα χειρότερα – σε κίνδυνο την οικογένεια μας… Αυτές τις ημέρες να είστε πιο προσεκτικοί, όχι ανοίγματα και ενίσχυση ρευστότητας. Για να εκμεταλλευτείτε και το λίαν πιθανόν σκαμπανέβασμα της αγοράς.

02.12.2020- Nέο μεγάλο έργο (στο Ηνωμένο Βασίλειο) αναλαμβάνει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – Eρχεται και report…

ΑΠΟ τον φίλο μου τον Γιάννη Σιάτρα αυτό:

 • Τελικά, τί είμαστε; Επενδυτές, συναλλασσόμενοι, ή κερδοσκόποι;

Η χρήση των λέξεων “επενδυτής”, “συναλλασσόμενος” και “κερδοσκόπος” και των παραγώγων τους, είναι πολύ συχνή στο χρηματιστηριακό λεξιλόγιο. Όμως, πρόκειται για λέξεις το νόημα των οποίων συχνά δεν είναι αποσαφηνισμένο, ή είναι και παρεξηγημένο. Ας δούμε τί ακριβώς σημαίνει η κάθε μία. Ίσως ξεκαθαρίσουμε, τί τελικά είναι ο κάθε ένας από μας.

 • Η σύγχυση ανάμεσα στις λέξεις αυτές προκλήθηκε στα προηγούμενα χρόνια (ίσως κατά τη δεκαετία του 1990) όταν, με βάση μία πρακτική που εγκαινίασαν τα ΜΜΕ, χρησιμοποιούνταν η λέξη “επενδυτής” για να καλύψει όλες τις κατηγορίες συναλλασσόμενων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Ως “επένδυση”, το λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη ορίζει τη “διάθεση χρηματικών ποσών ή γενικότερα περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία νέου (παραγωγικού) κεφαλαίου”. Και “επενδυτής” είναι “αυτός που κάνει επενδύσεις”.

 • Σε όρους χρηματιστηριακών αγορών, ως “επένδυση” θα ορίσουμε “την αγορά ενός αξιογράφου, με την ελπίδα ότι θα δημιουργήσει εισόδημα ή θα ανατιμηθεί ώστε να πουληθεί στο μέλλον σε μία υψηλότερη τιμή”.
 • Όπως είναι λογικό, η εξέλιξη της διαδικασίας της επένδυσης απαιτεί αρκετό χρόνο, ενώ προϋποθέτει μία σειρά προκαταρκτικών εργασιών, όπως αξιολόγηση του εκδότη του αξιογράφου και ανάλυση μιας σειράς οικονομικών δεδομένων.
 • Η δε απόδοση της επένδυσης αναμένεται να εκδηλωθεί σε βάθος κάποιου (συνήθως αρκετά μεγάλου) χρονικού διαστήματος.

Με τη λέξη “συναλλασσόμενος” προσπαθούμε να αποδώσουμε την αγγλική λέξη “trader”. Η αγγλική βιβλιογραφία για τη λέξη “trader” δίνει τον ορισμό του προσώπου που “αγοράζει και πουλά χρηματοοικονομικά μέσα” (μετοχές, ομόλογα, τίτλους παραγώγων κλπ) και συνήθως το κάνει με μεγάλη συχνότητα. Εκτιμούμε ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε λέξη που να προσδιορίζει επαρκώς όλες αυτές τις ιδιότητες και γι’ αυτό θεωρούμε ως σωστή τη χρήση της λέξης “συναλλασσόμενος”.

 • Στο λήμμα “κερδοσκοπώ” το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη αναφέρει: “χρησιμοποιώ οποιοδήποτε θεμιτό ή κυρίως, αθέμιτο μέσο για την επίτευξη ή μεγιστοποίηση κερδών”, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι η λέξη μαρτυρείται από το 1871.

Όμως, συχνά γίνεται μία σύγχυση με τη λέξη “αισχροκερδώ”. Αν στην κερδοσκοπία χρησιμοποιούνται θεμιτά μέσα, τότε η συναλλαγή είναι ηθικά αποδεκτή. Αν όμως χρησιμοποιούνται αθέμιτα μέσα, τότε είναι ηθικά απαράδεκτη και συνιστά απάτη ή αισχροκέρδεια.

 • Η ίδια σύγχυση γύρω από τη λέξη αυτή παρατηρείται και σε λεξικά άλλων γλωσσών για την απόδοση της λέξης “speculator”, κυρίως στη χρηματοοικονομική της διάσταση. Παρατηρούμε επίσης ότι, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες η λέξη αυτή έχει κοινή ρίζα τη λατινική speculare, η οποία σημαίνει “παρατηρώ”. (1) Η λέξη αυτή εισήχθη στα λεξιλόγια όλων των γλωσσών στα μέσα του 19ου αιώνα, στην περίοδο δηλαδή που οι χρηματιστηριακές πρακτικές βρίσκονταν σε άνθηση και που ιδρύονταν χρηματιστήρια σε πολλές (κυρίως ευρωπαϊκές) χώρες.

Μέσα από αυτή τη διάσταση, η λέξη speculation (κερδοσκοπία) και speculator (κερδοσκόπος) λαμβάνει –κατά την άποψή μας– μία άλλη, πιο πραγματική (για τις χρηματοοικονομικές αγορές) διάσταση: Παρατηρώ και μελετώ μία κατάσταση και επεμβαίνω για να κερδίσω (αναλαμβάνοντας βέβαια και το σχετικό ρίσκο). Η διαδικασία αυτή, στα ελληνικά αποδίδεται με την πολύ ωραία λέξη, “ελλοχεύω”.

 • Συμπερασματικά, με τη λέξη “επενδυτής” θα πρέπει να νοούμε το άτομο που πραγματοποιεί μία χρηματοοικονομική επένδυση, όπως ορίζεται παραπάνω. Με τη λέξη “συναλλασσόμενος”, το άτομο που πραγματοποιεί μία πράξη “κερδοσκοπίας” (με την έννοια του “παρατηρώ και επεμβαίνω”) η οποία έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα και εμπεριέχει κίνδυνο.

Πώς θα χαρακτηρίζαμε το άτομο που εφαρμόζει πρακτικές αγοραπωλησιών μετοχών δίδοντας έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου (timing); Tο άτομο αυτό έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά του “συναλλασσόμενου”, παρά του “επενδυτή”.

 • Αυτό επειδή, το βασικό στοιχείο που λαμβάνει υπ’ όψη του για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής είναι η επιλογή του κατάλληλου χρόνου και των συνθηκών της ευρύτερης αγοράς και λιγότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αξιογράφων που θα αγοράσει ή που θα πουλήσει. Για το λόγο αυτό, είναι ορθό για να χαρακτηρίσουμε τα άτομα αυτά με τον όρο “συναλλασσόμενος”.

(1) Η λέξη κερδοσκόπος σε άλλες γλώσσες: speculator (αγγλικά), spéculateur (γαλλικά), spekulant (γερμανικά), spekulant (δανικά), spekulants (λετονικά), спекулянт (ρώσικα), spekulant (νορβηγικά), spekulant (πολωνικά), spekülatör (τούρκικα) κλπ..


ΔΕΗ: Είναι τέτοια η δυναμική που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει, που να κάτσει τώρα κανείς και να διυλίσει τα αποτελέσματα 9μηνου της για να βγάλει συμπεράσματα είναι χαμένος κόπος. Το διψήφιο θα το γράψει και δεν θα είναι… 10αρι. Όποιος θέλει παίρνει τα κέρδη του και λέει ευχαριστώ πολύ, όποιος θέλει μειώνει κατά τι τις θέσεις του… Αγοραστές θα υπάρχουν και μάλιστα από τα πολύ υψηλά ράφια.


ΕΤΕ ΒΑΝΚ: Πάντως στα υψηλά της στα 3,0500 ευρώ τα χρηματοοικομικά της μεγέθη δεν είχαν σχεδόν καμμία σχέση με τα τρέχοντα…


ΚΑΙΡΟΜΕΖ: Τρίβουν τα χέρια τους όσοι κτίζουν θέσεις στην “ειδικής περίπτωσης” αυτή μετοχή… Κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι άνθρωποι.

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
01/12/2020 0,1004 2,34% 0,0990 0,1052 0,0983 2.491.111 253.553,82
30/11/2020 0,0981 -2,58% 0,1000 0,1000 0,0975 1.091.064 107.641,26
27/11/2020 0,1007 0,80% 0,1000 0,1030 0,1000 929.041 93.902,36
26/11/2020 0,0999 0,71% 0,0974 0,1028 0,0974 2.399.810 240.083,66
25/11/2020 0,0992 -2,84% 0,1038 0,1038 0,0976 710.327 70.971,15
24/11/2020 0,1021 -2,02% 0,1058 0,1058 0,1012 745.318 76.673,18
23/11/2020 0,1042 -0,48% 0,1060 0,1074 0,1031 1.220.046 127.924,71
20/11/2020 0,1047 -0,19% 0,1050 0,1089 0,1040 1.664.637 175.895,37
19/11/2020 0,1049 2,24% 0,1026 0,1088 0,1025 2.187.280 237.582,73
18/11/2020 0,1026 0,29% 0,1045 0,1050 0,1010 2.760.894 282.514,55
17/11/2020 0,1023 -4,03% 0,1077 0,1080 0,1010 1.878.947 193.453,09
16/11/2020 0,1066 9,11% 0,1028 0,1093 0,1028 3.342.673 356.642,18
13/11/2020 0,0977 -2,10% 0,0980 0,1040 0,0960 1.742.068 172.738,25
12/11/2020 0,0998 -3,20% 0,1016 0,1034 0,0989 1.649.679 166.133,59
11/11/2020 0,1031 -2,37% 0,1060 0,1100 0,1018 2.142.130 226.050,68
10/11/2020 0,1056 -1,58% 0,1061 0,1090 0,1006 2.289.956 241.740,07
09/11/2020 0,1073 13,79% 0,1030 0,1090 0,1003 3.044.218 323.763,90
06/11/2020 0,0943 -0,74% 0,0980 0,0990 0,0920 476.122 45.518,68
05/11/2020 0,0950 -1,14% 0,0911 0,0980 0,0900 943.186 89.231,25
04/11/2020 0,0961 -3,22% 0,0994 0,1010 0,0958 767.483 75.476,59
03/11/2020 0,0993 -3,87% 0,1059 0,1059 0,0984 1.496.327 150.951,99
02/11/2020 0,1033 -0,48% 0,1050 0,1088 0,1011 755.275 79.428,83

ΠΑΙΡΗΣ – απάντηση: Διορθώνει από τα πρόσφατα υψηλά του στα 0,6600 ευρώ. Πολύ θα το ήθελαν να τον ξαναπάρουν κάτω από τα 0,5000 αλλα το εγχείρημα δεν τους βγαίνει.

 • Και πως αλλιώς θα γινόταν, όταν σε μία αγορά σαν και την τωρινή η συγκεκριμένη εταιρεία αποτιμάται σε…2,7 εκατ. με μονοψήφιο p/e κάτω του 6,5 με βάση τα κέρδη του 6μηνου μόνον(!)…

Eχει περάσει σε κύκλο αναδημιουργίας σαν εταιρεία και στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις αξιοποιώντας την μονάδα χάρτινης συσκευασίας στο Αιγίνιο Πιερίας. Παραμονή, αν μη τι άλλο. Στην αφετηρία βρίσκεται…

 • Η ΜΕΤΟΧΗ ΗΤΑΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ…
 • ΑΠΛΑ είχαν βάλει μικρά αναχώματα, μπας και μάζευαν τίποτα αδέσποτα. Αλλά μόλις 850 κομμάτια τους δόθηκαν στο μείον…
 • Η μετοχή πολύ πιθανόν να εξελιχθεί σε νέα PAPERPACK. Tην… πομπάριζε κι αυτήν ο μ/μ στη τιμή των 0,3500 (αναπροσαρμοσμένη) ευρώ για να βρίσκεται τώρα στα 5,3000 ευρώ. Εν τω μεταξύ έχει μοιράσει επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα υπερπολλαπλάσια της τότε τιμής της(!!)
 • Μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά αν δεν παραμείνεις σταθερός σε κάτι που είναι πιθανόν να συμβεί δεν πρόκειται να χαρείς-γευτείς ποτέ μία υπεραπόδοση.
 • Με κ/φση μόλις 3 εκατ. ευρώ ο ΠΑΙΡΗΣ, όταν ζόμπι αποτιμώνται σε αστρονομικές τιμές για την πραγματική αξία τους.


ΕΧΑΕ: Τα πιο σίγουρα κέρδη από πλευράς ρίσκου ήταν τα δικά της… Και την ζύγιζαν με βάση το p/e της… Δεν κοίταζαν την κ/φση, πόσο μάλλον να αφαιρούσαν από αυτήν τα ταμειακά διαθέσιμα της για να αντιληφθούν το προφανές… Και από τα 2,4000 πριν ένα μήνα ακριβώς στα 3,3000 ευρώ τώρα (+35% καθαρά). Και έχει το ταμπλό…


TA ΧΘΕΣΙΝΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ @4:14μμ

Και το τελευταίο στις 4:44μμ

ΠΑΙΡΗΣ: Διορθώνει από τα πρόσφατα υψηλά του στα 0,6600 ευρώ. Πολύ θα το ήθελαν να τον ξαναπάρουν κάτω από τα 0,5000 αλλα το εγχείρημα δεν τους βγαίνει. Και πως αλλιώς θα γινόταν, όταν σε μία αγορά σαν και την τωρινή η συγκεκριμένη εταιρεία αποτιμάται σε…2,7 εκατ. με μονοψήφιο p/e κάτω του 6,5 με βάση τα κέρδη του 6μηνου μόνον(!)… Eχει περάσει σε κύκλο δημιουργίας σαν εταιρεία και στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις αξιοποιώντας την μονάδα χάρτινης συσκευασίας στο Αιγίνιο Πιερίας. Παραμονή, αν μη τι άλλο. Στην αφετηρία βρίσκεται…

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΔΕΗ-9μηνο: Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου της ΔΕΗ έχουν ενισχυθεί από την επιστροφή €44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών. Κια οι επενδυσεις που ειναι;

Αναφορές επί… προσωπικού από τον μικρομέτοχο (02.12.2020)

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΝ – Θανάσης Σταυρόπουλος

 • Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, ο τίτλος της MIG βρέθηκε να ανηφορίζει μέχρι τα 0,0428 ευρώ (+14,75%), όμως σταδιακά απώλεσε το σύνολο των αρχικών κερδών και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες.

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι Entersoft (+0,51%) και Epsilon Net (+0,55%), “καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για Τρ. Αττικής (+5,92%) και Revoil (+4,41%), δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις η Forthnet (+0,63%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την Foodlink (-4,04%)

 • Eυδιάκριτη η παρουσία πωλητή στο Κτήμα Λαζαρίδη (-5,33%), το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο σε Mediterra (+5,70%), Doppler (0%), Ιντεάλ (+4,43%), Ιντερτέκ (+6,25%), ενώ τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσαν οι Intralot (+2,50%), ΕΛΒΕ (+2,91%) και Ευρωσύμβουλοι (+4,96%).

Αντέδρασαν μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, αλλά συνέχισαν να έχουν πωλητή τα Πλ. Θράκης (+1,25%), επιστροφή αγοραστών σε Ικτίνο (+5,93%) Unibios (+2,16%), Κέκροπα (+1,06%) και Ιντρακάτ (+6,57%), προσπαθεί πλαγιοανοδικά η ΕΥΑΘ (+2,88%), έκανε συναλλαγές η Νίκας (-6,85%)

 • “profit taking” μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις για το Πλαίσιο (-2,97%) και μετά από πέντε ανοδικές για τον Λύκο (-2,33%), ενώ αύξησαν συναλλαγές οι Fieratex (+1,71%), Άβαξ (+1,40%) και Performance (+4,10%, με επιβίβαση θεωρούμενων “διορατικών” χαρτοφυλακίων, νέα ιστορικά υψηλά σε τιμή κλεισίματος).

XAΡΑKΟΛΟΓΙΟΝ – Θανάσης Σταυρόπουλος

Εμφατική επιστροφή των αγοραστών για την μετοχή της Motor Oil (+6,63%), με τον τίτλο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, να κινείται μόνιμα με θετικό πρόσημο. Αν η μετοχή πετύχει κλείσιμο υψηλότερα των 11,57 ευρώ, θα βάλει σαν επόμενο στόχο την ζώνη 13,20 – 14,00 ευρώ.

 • Μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, χθες επιχείρησε προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης η μετοχή της ΕΕΕ (+1,18%), κινούμενη μόνιμα με θετικό πρόσημο. Ο τίτλος συνεχίζει να συσσωρεύει μεταξύ 25,48 και 23,82 ευρώ. Ανοδική διαφυγή μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 26,92 – 26,98 και καθοδική παραβίαση προς τα 23,35 – 22,94 ευρώ.

Με βάση τα τρέχοντα τεχνικά δεδομένα και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, αν οι αγοραστές συνεχίσουν με τον ίδιο “ενθουσιασμό” και η ζώνη αντίστασης των 0,77 – 0,80 ευρώ, μετατραπεί σε στήριξη, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τα 0,92 ευρώ.

 • Στην περίπτωση της ΕΤΕ, θα ήθελε επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 1,70 ευρώ, για να κινηθεί προς τα 1,98 – 2,00 ευρώ.

Αν ο τίτλος της ΕΥΡΩΒ υπερκεράσει τα 0,55 ευρώ, με συνεχόμενα κλεισίματα, τότε και μόνον τότε, θα μπορεί να ελπίζει σε ανακατάληψη των 0,63 ευρώ.

 • Τέλος ο τίτλος της ΠΕΙΡ άφησε πίσω του την ζώνη αντίστασης 1,13 – 1,17 και θα επιδιώξει να κινηθεί προς 1,27 και 1,30 – 1,35 ευρώ.

Αν ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών συνεχίσει να κινείται “βόρεια”, οι αμέσως επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 456 – 461 και 490 – 494 μονάδες, όμως από εκεί και ψηλότερα θα χρειαστούν επιπλέον ειδήσεις για τον κλάδο.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΟΚΤ – ΝΟΕ 2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce, S: Sell

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2020

01.12.2020 – ΕΧΑΕ ΝBG SEC 4,7000 ευρώ – ΟΡ

Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
30/11/2020 NBG ΟΠΑΠ 13,50 OP 10,90 OP
25/11/2020 EFG TITC 16,80 B 14,80 H
17/11/2020 ΕΕΕ 25,50 Η 23,90 Η
16/11/2020 PIRAEUS ΑΔΜΗΕ 3,30 OP Έναρξη
13/11/2020 GS ΠΕΙΡ 0,95 N 1,10 N
13/11/2020 GS ΕΤΕ 1,53 N 1,94 N
13/11/2020 GS ΕΥΡΩΒ 0,53 N 0,63 N
13/11/2020 GS ΑΛΦΑ 0,95 B 1,34 B
09/11/2020 EFG ΜΥΤΙΛ 13,00 Β
04/11/2020 EFG ΟΠΑΠ 10,10 B 9,80 B
27/10/2020 EUROXX ΟΠΑΠ 11,60 OW 14,00 OW
07/10/2020 OPTIMA ΕΛΠΕ 7,00 Β 10,50 Β
07/10/2020 ALPHA F ΠΑΠ 2,89 OP 2,03 OP
05/10/2020 ALPHA F ΓΕΚΤΕΡΝΑ 8,60 OP 8,50 H
01/10/2020 GS ΕΕΕ 27,45 Β 25,60 Ν

02.12.2020- Στο +6,90% το ETF GREK – Νέα ιστορικά υψηλά στην Wall StreetΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – 

 • Θα μας ανοίξει τα μάτια το ελληνικό rapid test για τον κορονοϊό; (Γιώργος Κράλογλου)

Για 30 χρόνια σχεδιάζουμε πώς θα συνδέσουμε την έρευνα με την παραγωγή. Και από την άλλη μας ανησυχεί το ελληνικό brain drain. Είμαστε σοβαροί;

Το δείχνουν τα αποτελέσματά μας. Τα χάσαμε όλα. Και την παραγωγή που έφθασε στο κακό της το χάλι στα 30 χρόνια που πέρασαν. Και 600.000 περίπου από τους παραγωγικούς νέους μας.

Και πώς να μην γίνει αυτό. Για να μην πούμε πώς να μη συνεχίσει, όταν αυτή τη στιγμή που τα γράφουμε αυτά, η Ε.Ε. αναζητά 150.000 νέους μόνο για ειδικές ψηφιακές δεξιότητες.

Και από το 2022, που θα κορυφώνεται η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 20%, θα προσφέρει άλλες 200.000 θέσεις βιομηχανικής και τεχνολογικής εργασίας.

Αυτό όμως ήταν και είναι όλο κι όλο το πρόβλημα της οικονομίας μας; Το καραγκιοζιλίκι μας με τα πολιτικά και κομματικά σχέδια για σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή που δεν καρποφόρησε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις;

Είναι και αυτό. Γιατί είναι η άλλη ελληνική πλευρά. Η αόρατη πλευρά του ελληνικού δυναμισμού.

Του δυναμισμού των νέων Ελλήνων που πασχίζουν, μέσα στην ελληνική κρατική και πολιτική μιζέρια, να βρουν τον δρόμο τους.

Δεν στεκόμαστε μόνο στο rapid test και τα όντως θεαματικά του αποτελέσματα, (αν σημειώσουμε την κακομοιριά του κρατικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσονται δράσεις και προσπάθειες).

Σημειώνουμε όμως (με την ευκαιρία αυτή) τα ορατά αποτελέσματα πολλών Ελλήνων επιστημόνων, ιδίως του εξωτερικού, όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην τεχνολογία.

Είναι η πλέον ισχυρή απόδειξη της ελληνικής παραγωγικότητας όταν περιβάλλεται από δομημένο κοινωνικό περιβάλλον. Όταν ασκεί δράσεις σε δομημένες κοινωνίες. Σε Πολιτείες με αξιοκρατία και όχι μέσα σε ξεφτισμένες κομματικές σκοπιμότητες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Γι’ αυτό γινόμαστε αστείοι, όσοι πιστεύουμε στην ανακοπή του ελληνικού brain drain με φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού, όταν είναι γνωστό, διεθνώς πλέον, ότι πολιτικές, κίνητρα και μέτρα στην Ελλάδα έχουν ημερομηνία λήξης, το τέλος της θητείας της κάθε κυβέρνησης. Και πως καμιά πολιτική δεν εγγυάται συνέχεια καθώς καμιά διάδοχος κυβέρνηση δεν αποδέχεται μέτρα της προηγούμενης εκτός από χαράτσια και εισπράξεις.

Ας κάνουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν να κρατήσουμε στην Ελλάδα ό,τι μπορούμε από τους νέους που προσπαθούν, ακόμη και στα γνωστά αχούρια που αποκαλούμε Πανεπιστήμια, συντηρώντας και ενθαρρύνοντας, με τις ερευνητικές τους πρωτοβουλίες, τις επιστημονικές τους δράσεις και τις δεξιότητες τους, τον χώρο που κινούνται και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις εκείνων που τολμούν και δεν μεταναστεύουν γιατί δεν τους πείθουν παραμύθια επαναπατρισμού.

Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή στην Ελλάδα είναι πολιτική που έπρεπε να έχει ήδη συζητήσιμα, για να μην πούμε αξιόλογα πεπραγμένα. Αλλά ποια είναι τα πεπραγμένα του χώρου, ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια, για να αποφύγουμε την αναζήτηση στην 30ετία…

 • Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, κρατικίστικη αντίληψη στο θέμα, καβγάδες για αρμοδιότητες και πολιτική επιστασία. Κομματισμός, που επέβαλε ισορροπίες και άλλα δεινά… Τίποτε από όσα εννοούσε η παραγωγή όταν (με τους εκπροσώπους της), επέμενε να αναθεωρηθούν τα σχέδια και να σοβαρευτούν οι εισηγητές.

Χρόνο δεν έχουμε ούτε ως οικονομία, ούτε ως χώρα. Η Ελλάδα γερνάει και η παραγωγικότητά της είναι παρελθόν. Αντί να ψάχνουμε στις εκτός Ελλάδας αγορές τακτοποιημένους και χαμένους για την Ελλάδα, ας φροντίσουμε να μη μας φύγουν άλλοι.

 • Να κρατήσουμε με κάθε θυσία τους νέους Έλληνες επιστήμονες και τα στελέχη με δεξιότητες με στροφή από τα κίνητρα, τις χρηματοδοτήσεις προσέλκυσης και τα ανοίγματα με επιδοτήσεις και επιδόματα στην κάλυψη από το κράτος πραγματικών αναγκών όταν περνάνε επιστημονικά ευρήματα στην παραγωγή.
 • Να παραδώσουμε κλειδιά ευκαιριών επιχειρηματικότητας σε νέους του επιχειρείν.

Και να υποχρεώσουμε κάθε επενδυτή, από εκείνους που θεωρούμε πως θα μας φέρουν ανάπτυξη, να δεχθούν ρήτρες προσλήψεων κατά την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους.

 • Με δυο λόγια. Είμαστε οικονομικά στο και πέντε… της κατολίσθησης. Ας αφανίσουμε τους λόγους που κάνουν τους επενδυτές, (τους πραγματικούς επενδυτές και όχι τους βραχυπρόθεσμους – γνωστούς και ως επενδυτές της αρπαχτής-) να διαγράφουν την Ελλάδα από τις χώρες των πραγματικών ευκαιριών.

Και, παράλληλα, ας ανακόψουμε την ελληνική μετανάστευση νέων, όχι με επιδόματα καφέ και τσιγάρου… αλλά με μεταβολές στη δομή της πολιτικής μας και της Πολιτείας μας.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.