Χ.Α.Α: Oι Ανακοινώσεις (27) εισηγμένων Εταιρειών (22) – Tετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

19:04 23 Νοε 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

18:59 23 Νοε 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Ανακοινώσεις
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAMHNOY 2022

17:36 23 Νοε 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

17:17 23 Νοε 2022  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:10 23 Νοε 2022  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 23 Νοε 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/11/2022)

10:18 23 Νοε 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:05 23 Νοε 2022  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:55 23 Νοε 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:52 23 Νοε 2022  –  [REALCONS]
Ανακοινώσεις
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Φορολογικός έλεγχος 2021 και έκδοση πιστοποιητικού

09:46 23 Νοε 2022  –  [ΑΡΑΙΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

08:58 23 Νοε 2022  –  [ΕΧΑΕ]