Χ.Α.Α: Oι Ανακοινώσεις (26) εισηγμένων Εταιρειών (20) – Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Γενική Συνέλευση

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:03 20 Ιαν 2023  –  [ΛΑΜΨΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:57 20 Ιαν 2023  –  [ΜΟΤΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

DIMAND Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:25 20 Ιαν 2023  –  [DIMAND]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ:  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

18:25 20 Ιαν 2023  –  [ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:48 20 Ιαν 2023  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:32 20 Ιαν 2023  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:15 20 Ιαν 2023  –  [ΛΥΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Πρακτικό ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

15:24 20 Ιαν 2023  –  [ΕΒΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:35 20 Ιαν 2023  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (19/1/2023)

10:37 20 Ιαν 2023  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:29 20 Ιαν 2023  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23 20 Ιαν 2023  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:13 20 Ιαν 2023  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:11 20 Ιαν 2023  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:25 20 Ιαν 2023  –  [REALCONS]