Χ.Α.Α: Oι Ανακοινώσεις (21) εισηγμένων Εταιρειών (19) – Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ανακοινώσεις
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ε Γ Σ 04.01.23

20:36 24 Ιαν 2023  –  [ΠΡΔ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 (Τροποποίηση)

17:50 24 Ιαν 2023  –  [ΕΛΠΕ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Απόσπασμα από το πρακτικό Συγκρότησης ΔΣ σε Σώμα και Εκπροσώπησης

17:47 24 Ιαν 2023  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

17:26 24 Ιαν 2023
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:01 24 Ιαν 2023  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Ανακοινώσεις
UNIBIOS Α.Ε.:  BEST CITY AWARDS

14:54 24 Ιαν 2023  –  [ΒΙΟΣΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

12:53 24 Ιαν 2023  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:28 24 Ιαν 2023  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:13 24 Ιαν 2023  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:00 24 Ιαν 2023  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:49 24 Ιαν 2023  –  [REALCONS]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:33 24 Ιαν 2023  –  [ΛΑΜΔΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:32 24 Ιαν 2023  –  [ΜΟΤΟ]