Χ.Α.Α: Oι Ανακοινώσεις (16) εισηγμένων Εταιρειών (15) – Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:49 11 Ιαν 2023  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:38 11 Ιαν 2023  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:51 11 Ιαν 2023  –  [ΙΝΤΚΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:45 11 Ιαν 2023  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

12:07 11 Ιαν 2023  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
IDEAL HOLDINGS A.E.:  Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών

10:49 11 Ιαν 2023  –  [ΙΝΤΕΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:10 11 Ιαν 2023  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:05 11 Ιαν 2023  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:58 11 Ιαν 2023  –  [REALCONS]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:57 11 Ιαν 2023  –  [ΑΝΔΡΟ]