Χ.Α – 7.4.2021: Τέσσερις μετοχές με προσδοκίες ανοδικής κίνησης

Η μετοχή της Intercotinental έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση 0,74%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,85 ευρώ με την επόμενη στα 7,35 ευρώ, και η στήριξη στα 6,60 ευρώ, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 739,0 τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,76%

Απόδοση 3μηνου +5,47%

Απόδοση 6μηνου +14,41%

Απόδοση από 1/1 +5,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,90 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,45 ευρώ

Καθαρή Θέση 77,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 7,42

P/BV 0,91

Ξένα/Ιδία 0,22

ROE +6,9%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 80,93%

Κεφαλαιοποίηση 70,88 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Briq Properties έκλεισε στα 1,965 ευρώ με πτώση 1,01%παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,04 ευρώ, με την μετοχή να βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,97 ευρώ), με τη επόμενη να βρίσκεται στα 1,92 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,94 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,50%

Απόδοση 3μηνου -0,25%

Απόδοση 6μηνου +17,31%

Απόδοση από 1/1 -0,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +23,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,09 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,54 ευρώ

Καθαρή Θέση 84,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 2,35

P/BV 0,836

Ξένα/Ιδία 0,19

ROE +2,29%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 77,3%

Κεφαλαιοποίηση 70,28 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Premia έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση 0,53%περιορίζοντας αισθητά τις απώλειες στης στο τέλος, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς την αντίσταση των 2,08 ευρώ, δείχνοντας να δημιουργεί βάση στα τρέχοντα επίπεδα, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,76 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,06%

Απόδοση 3μηνου +10,71%

Απόδοση 6μηνου +165,71%

Απόδοση από 1/1 +10,71%

Απόδοση 52 εβδομάδων +185,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,18 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4841 ευρώ

Καθαρή Θέση 37,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 1,08

P/BV 1,72

Ξένα/Ιδία 1,21

ROE +5,53%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,40%

Κεφαλαιοποίηση 65,18 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Καθηλωμένη λίγο πάνω από τα 5 ευρώ συνεχίζει να συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή της ΑΡΑΙΓ (5,28 ευρώ –0,94%). Βέβαια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aegean κ. Γερογιάννη «οι ζημίες προ φορών για την χρήση του 2020 θα διαμορφωθούν περίπου στα 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή 230 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, ενώ η απώλεια κύκλου εργασιών για το έτος θα αγγίξει τα 900 εκατ. ευρώ»

  • ΟΠΟΤΕ, γεννιέται εύλογα το ερώτημα εάν τα 120 εκατ. ευρώ της κρατικής ενίσχυσης συν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ, θα είναι αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν οι ζημιές του 2020, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα έσοδα για τον τουρισμό δεν παρουσιάσουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο, με μια νέα κρατική ενίσχυση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να προβάλλει στον ορίζοντα.

Πάντως, έστω και μειωμένο, το αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο στις τελευταίες συνεδριάσεις, με την μετοχή να έχει αντίσταση στα 5,70 ευρώ, και να βρίσκει σημαντική στήριξη στα στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,03 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

  • Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem