Χ.Α- 6μηνα: Πάνω από τις μισές εταιρίες εμφάνισαν επιδόσεις καλύτερες του 2019(!)

H ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου άφησε μια πολύ ικανοποιητική εικόνα για τις επιδόσεις των εισηγμένων σε όλα τα επίπεδα των κεφαλαιοποιήσεων.

  • Οι εισηγμένες έδειξαν αντανακλαστικά και προσαρμοστική ικανότητα στην αύξηση της ζήτησης που εμφανίστηκε κυρίως στο β’ τρίμηνο, με αποτέλεσμα πάνω από τις μισές εταιρίες να εμφανίσουν επιδόσεις καλύτερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα καλά νέα από τα αποτελέσματα περιόρισαν τις πιέσεις, έβγαλαν κάποιες περιορισμένες αγορές σε μετοχές που είχαν πιεστεί και αποφόρτισαν κάπως την επιφυλακτική εικόνα των δύο τελευταίων εβδομάδων.

  • Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα αποτελέσματα δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην Αγορά περιορίζοντας το δυνητικό περιθώριο υποχώρησης και ενδεχομένως να αποτελέσουν υλικό για την υποστήριξη νέων ιδεών κυρίως στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις.ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ