Χ.Α: 34 οι εταιρείες που συμμετέχουν στο 10th Greek Investment Forum in Νew York

Χ.Α: 34 εταιρείες συμμετέχουν στο 10th Greek Investment Forum in Νew York

The Athens Stock Exchange and the American – Hellenic Chamber of Commerce are organizing the 10th Greek Investment Forum in Νew York. Due to COVID-19, the roadshow will take place in digital form. The event is an opportunity for listed companies to share with foreign investors their strategy, their investment plans as well as their growth prospects. Once again, a large numbers of participants are expected to attend.

READ THE AGENDA