Χ.Α-26.3.2021: H νέα τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ, και ΛΑΜΔΑ

Η μετοχή του Φουρλή έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση 3,02%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, παρά το γεγονός ότι δημιούργησε στις 18/3 «χρυσό σταυρό*» ο οποίος εάν διατηρηθεί στις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα.


  • Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,4100 ευρώ και η στήριξη στα 3,7700 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται, και το σήμα αγοράς να παραμένει.

  • Η προσοχή εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην αδυναμία της μετοχής να πραγματοποιήσει στις τελευταίες δύο εβδομάδες κλείσιμο πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (4,43 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα ανοίξει τον δρόμο για την αντίσταση των 4,55 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 81,37 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,20%

Απόδοση 3μηνου +10,32%

Απόδοση 6μηνου +9,59%

Απόδοση από 1/1 +4,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,04%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,555 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,745 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 168,8 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 3,28

P/BV 1,27

Ξένα/Ιδία 0,62

ROE 5,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,48%

Κεφαλαιοποίηση 217,2 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 15,04 ευρώ με άνοδο 2,87%, επιχειρώντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.


Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,90 ευρώ και η στήριξη στα 14,53 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται.


Θετική παραμένει μέχρι στιγμής η εικόνα της μετοχής στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η οποία δείχνει να σταθεροποιείται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (14,67 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (14,46 ευρώ). Μ.Ο όγκου 30 ημερών 567,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +16,59%

Απόδοση 3μηνου +7,43%

Απόδοση 6μηνου +2,10%

Απόδοση από 1/1 +5,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +31,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,45 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,18 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 8,7

P/BV 1,73

Ξένα/Ιδία –

ROE +4,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,68%

Κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της LAMDA Development έκλεισε στα 7,02 ευρώ με άνοδο 1,15%δείχνοντας να αντιδρά από το πρόσφατο χαμηλό των 6,73 ευρώ, διατηρώντας το σήμα αγοράς.


  • Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,13 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,72 ευρώ) με την επόμενη στα 6,04 ευρώ

Mε τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 181,0 χιλ. τεμάχιαΗ εταιρεία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2020 στις 14 Απριλίου.

Απόδοση μηνός +6,69%

Απόδοση 3μηνου -1,27%

Απόδοση 6μηνου +26,49%

Απόδοση από 1/1 -1,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +30,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,805 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 1,03 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 5,88

P/BV 1,19

Ξένα/Ιδία –

ROE 1,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 79,19%

Κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

*Bottom fishing: Αναφέρεται στην επένδυση σε assets που παρουσίασαν πτώση λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων και θεωρούνται υποτιμημένα. Η συγκεκριμένη τακτική χρησιμοποιείται είτε με τεχνικές μεθόδους είτε θεμελιώδεις, με την προσδοκία ότι η χαμηλή τιμή ενός asset είναι προσωρινή και θα ανακάμψει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δίνοντας κέρδη στον επενδυτή από την πώληση του.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem