Χ.Α – 24 Σεπτεμβρίου 2018: Επιλογές και Επισημάνσεις – Μέρος 2

TAKTIKH: Αυτή που κερδίζει πάντοτε και ποτέ δεν μας εξέθεσε, εννοείται ότι δεν αλλάζει με τίποτα. Όλα τα άλλα είναι… Νάχαμε κάτι να λέμε και να γράφουμε…

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (150 με 500 εκατ. ευρώ)

!QUEST HOLDINGS: Ο ορισμός της απογείωσης στη τιμή των 14,5000 ευρώ αλλά ουσιαστικά στα 16,5000 ευρώ αν προστεθεί η ΜΠΡΙΚ (2,0100 ευρώ). P/E 6M: 22 και κοντά στο 10 για το σύνολο της χρήσης… Υγιέστατοι όλοι οι δείκτες. Κ/ΦΣΗ 172,75 εκατ. ευρώ, στο +50% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 9,2800 – 14,5500 ευρώ, μέσο όρο 11,7300 ευρώ και συναλλαγές πάντα περιορισμένες σε 0,32 εκατ. τμχ (ημερησίως 1790 τμχ). Φυσικά, χαμένοι βγήκαν όσοι δεν αγόρασαν γιατί δεν κάνει πολλά κομμάτια…

 • ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 13,500 14,550 7,41
30 ημερών 12,000 14,550 20,83
3 μηνών 11,350 14,550 21,34
6 μηνών 11,100 14,550 26,09
12 μηνών 7,351 14,550 89,58

!ΜΕΡΜΕΡΕΝ – 6ΜΗΝΟ: Κέρδη υπερδιπλάσια στα 10,83 εκατ. ευρώ (από 4,72 εκατ. στο 6μηνο του 2017), Ebitda παρομοίως (από 6,62 εκατ. σε 13,25 εκατ. ευρώ), με πωλήσεις 19,1 εκατ. ευρώ (12,3 εκατ. το 2017)

• Με ταμειακά διαθέσιμα 15,56 εκατ. (6,8 εκατ.), συνολικές υποχρεώσεις μόλις 4,41 εκατ. ευρώ, ελεύθερες ταμειακές ροές 9,56 εκατ. ευρώ (από 6,1 εκατ.), οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν από 4,3 εκατ. σε 3 εκατ., ενώ τα αποθέματα από 5,37 εκατ. σε 4,85 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές η ελίτ εισέπραξε μόλις 157 χιλ. ευρώ (να τα βλέπουν αυτά οι…κουβαρντάδες του 85% των εισηγμένων μας). Από την άλλη πλευρά η αγορά την αποτιμά σε σχεδόν… 200 εκατ. ευρώ.

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
• ΤΙΜΗ: 41,4000 ευρώ
• Κ/ΦΣΗ: 194 εκατ. ευρώ
• ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: 176%
• ΕΥΡΟΣ 2018: 14,8000 με 47,5000 ευρώ

 • ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 29,9100 ευρώ
 • ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
 • Με Κεφαλαιοποίηση στα 194 εκατ. ευρώ και ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ…29,2 εκατ.ευρώ.
 • P/BV: 6,5(!!).

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30 Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε €29,2 εκατ. (30 Ιουνίου 2017: €15,8 εκατ.) αυξημένα κατά €7,4 εκατ. έναντι της 31 Δεκεμβρίου 2017 (€21,8 εκατ.). Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (“EPS”) διαμορφώθηκαν στα €2,31 από €1,01 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία απασχολούσε συνολικά 378 άτομα έναντι 382 ατόμων την 31 Δεκεμβρίου 2017. (30 Ιουνίου 2017: 382 άτομα).

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Σε πλαγιοκαθοδική πορεία διαρκείας η μετοχή του, είδε θετικό πρόσημο… δύο φορές στις τελευταίες (39) συνεδριάσεις και την τιμή της να υποχωρεί στο ένα ευρώ ακριβώς πριν το +2% της Παρασκευής στα 1,0200 ευρώ με 4800 τμχ. Κ/ΦΣΗ 88,5 εκατ. ευρώ.

 • Στο -30,14% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 0,9800 – 1,6200 ευρώ, μέσο όρο 1,3700 ευρώ και συναλλαγές 547,82 χιλ.τμχ (ημερησίως 3060 τμχ).
 • P/BV 1,4  NETDEBT/EBITDA: 6  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 9,9  P/E: 35 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛ: 2,2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η οικογένεια το 2006 είχε πουλήσει το 30% περίπου στην Asklepios έναντι 5,5 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος 130 εκατ. ευρώ. Η δημόσια πρόταση που είχε κάνει προ ετών ήταν στα 0,8000 ευρώ που αποτιμούσε το 100% του ομίλου σε 69,5 εκατ. ευρώ. ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΑ…

 • Και προ ημερών η ίδια αποτιμούσε – με την  προσφορά που έκανε – το ΥΓΕΙΑ στα 300 εκατ., ευρώ!! Αυτό κι αν είναι ασχολίαστο…

Image result for ιατρικο κεντρο

!IATΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ- 2017: Κύκλος εργασιών: 169,3 εκατ. από 167,3 εκατ. ευρώ.

 • ΚΕΡΔΗ: 2,53 εκατ. από 1,91 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 23,5 εκατ. από 23,45 εκατ., ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 63,18 εκατ. από 60,65 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 143,3 εκατ. από 144,9 εκατ. ευρώ. ΤΑΜΕΙΟ: 3,23 εκατ. από  12,18 εκατ. ευρώ  ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 140 εκατ. ευρώ.
 • ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -7,36 εκατ. από θετικές +6 εκατ. ευρώ.
 • ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ 6ΜΗΝΟΥ…
 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΚΑΝΑΚΗΣ: Στο ΤΟΠ10 των πλέον αξιόπιστων εισηγμένων του Χ.Α, αλλά κάπου εδώ θα χρειαστεί το κάτι παραπάνω…

Εξέλιξη της Εταιρείας: Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει ως εξής:

 • 30.6.2014 – 30.6.2018
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 16.750 – 17.461 – 17.794  -19.348 – 19,42 εκατ. ευρώ
 • Κύκλος εργασιών: 8.343 –  8.688 – 8.603 –  9.146 – 9.5 εκατ. ευρώ
  Κέρδη προ φόρων: 935 – 1.041 – 1.227  – 1.314 – 1,27 εκατ. ευρώ
 • Κέρδη μετά από φόρους: 642 – 707 – 859 – 921 – 892 χιλ.ευρώ.

!ΚΑΝΑΚΗΣ(Ι): Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του 6μήνου καταδεικνύουν:

 • α) την αύξηση των πωλήσεων κατά 3,71% και την αντοχή-σταθερότητα της Εταιρείας σε επίπεδο πωλήσεων παρά το ευρύτερο υφεσιακό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας,
 • β) την διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθόσον τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.272 χιλ. ευρώ έναντι 1.314 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μείωση κατά 3,20%
 • γ) την επίσης διατήρηση των κερδών μετά φόρων σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 892. χιλ. ευρώ έναντι 921 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 3,15%.
 • δ) την οριακή ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, εάν μάλιστα συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2018 πραγματοποιήθηκε επιστροφή κεφαλαίου 2,1 εκατ.ευρώ.

!ΚΑΝΑΚΗΣ(ΙΙ): Ebitda 1,26 εκατ. ευρώ 1,33 εκατ.ευρώ. Ελεύθερες ταμειακές ροές 1,44 εκατ. από 1,81 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ 9,14 εκατ. από 8,39 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 0,1189 από 0,1227 ευρώ, Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της διοίκησης 277 χιλ. ευρώ, ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 4,0000 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 30 εκατ. ευρώ (αλλά αν αφαιρέσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα των 9,14 εκατ. λόγω μηδενικού δανεισμού υποχωρεί ουσιστικά στα 20,9 εκατ. ευρώ)
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,760 4,000 5,82
30 ημερών 3,740 4,080 3,09
3 μηνών 3,740 4,200 2,04
6 μηνών 3,480 4,200 9,29
12 μηνών 3,130 4,200 17,65

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ – EN ANAMONH TOY 6MHNOY: Σε πλαγιοκαθοδική πορεία διαρκείας η μετοχή του, είδε θετικό πρόσημο (10) φορές στις τελευταίες (35) συνεδριάσεις και την τιμή της να υποχωρεί στα 1,2350 ευρώ πριν το +4,9% της Παρασκευής στα 1,2950 ευρώ με… 985 τμχ. Κ/ΦΣΗ 23,8 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 23,84 εκατ. ευρώ.

   • Στο -13,4% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 1,2300 – 1,7400 ευρώ, μέσο όρο 1,4200 ευρώ και συναλλαγές 1,5 εκατ. τμχ (ημερησίως 8380 τμχ).
   • P/BV 0,35  NETDEBT/EBITDA: 4,2  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 6,7  P/E: 9,9 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛ: 0,58

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(1):– ΧΡΗΣΗ 2017: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 67,63 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 20,3 εκατ.από 12,39 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 24,96 εκατ. από 15,89 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 5,93 εκατ. από 4,72 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 39,33 εκατ. ευρώ από 23,56 εκατ. ευρώ. Αποθέματα 29,03 εκατ. από 22,56 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις απο πελάτες 21,8 εκατ. από 19,4 εκατ. ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(2): ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90,43 εκατ. από 75,23 εκατ. ευρώ. EBITDA: 9,4 εκατ. από 7,42 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 2,4 εκατ. από 1,6 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €): 0,1301 ευρώ από 0,0868 ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες -6,37 εκατ. από +1,86 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -1,78 εκατ. από -1.78 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -8,25 εκατ. από +0,08 εκατ. ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(3): Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 473,26 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 240 άτομα από 190 άτομα το 2016. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: – 0 –

 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- 6Μ: Κέρδη 317,6 χιλ ευρώ από 481,5 χιλ. ευρώ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 15,7 εκατ. από 19,3 εκατ.ευρώ. ΙΔΙΑ κεφάλαια 4,75 εκατ. ευτρώ από 4,57 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ: 12 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμος 7 εκατ., βραχυπρόθεσμος 9,56 εκατ. και ταμείο 4,68 εκατ. ευρώ), Απαιτήσεις από πελάτες 11,3 εκατ., Αποθέματα 0,95 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,5500 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ ΟΜΙΛΟΥ: 7,73 εκατ. ευρώ.
 • ΕΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
 • ΣΦIΚΤΟ MANAGEMENT
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,505 0,505 0,00
30 ημερών 0,456 0,555 0,00
3 μηνών 0,456 0,560 -9,82
6 μηνών 0,452 0,660 1,00
12 μηνών 0,450 0,704 -28,27

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΣΑΤΟ: Επιστροφή στα κέρδη, αλλά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 24 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα…

 • Το σύνολο των απαιτήσεων, από τις συμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες ,ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ η ποσοστό 71,16% επι του συνόλου των οφειλών της Εταιρείας .
 • Επίσης εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των εμπράγματων ασφαλισμένων πιστωτών της.
 • Τα ανωτέρω ποσά θα αποπληρωθούν σε 9 ισόποσες δόσεις ,εκ των οποίων η πρώτη καταβλητέα την 31/12/2021 και μία επιπλέον στη λήξη την 31/12/2030 ίση με το 60% της ανωτέρω συνολικής απαίτησης και του 100% του συνόλου των τόκων που έχουν κεφαλαιοποιηθεί έως και την 31/12/2018.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ενδιαφέρονται για την περίπτωση της ας ανατρέξουν στην Οικονομική Έκθεση SATO Α.Ε. (2018,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • τιμη: 0,0370 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 2,42 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,030 0,044 0,00
30 ημερών 0,030 0,044 -7,50
3 μηνών 0,027 0,059 -23,71
6 μηνών 0,027 0,082 -43,08
12 μηνών 0,025 0,098 -62,24

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΗΜΑΤΑ – 6Μ: Πωλήσεις ύψους 8,4 εκ Ευρώ έναντι 10,73 εκ Ευρώ της περσινής χρήσης. Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 77,77% των πωλήσεων και ανήλθαν σε 6,53 εκ. Ευρώ έναντι 7,03 εκ Ευρώ του 2017.

 • Τα EBITDA σε ζημίες 38.944 Ευρώ, έναντι ζημίες 263.745 Ευρώ. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν ζημίες 1,29 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,07 εκατ.
 • Τα υπόλοιπα πελατών, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε 3,24 εκατ.Ευρώ μετά την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 4,37 εκατ. Ευρώ.
 • Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 29,2 εκατ. Ευρώ από 26,5 εκατ.Ευρώ.
 • Η Εταιρεία κατά την 30.06.2018 απασχολούσε 233 εργαζόμενους έναντι 227
 • Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στα 4 εκατ. Ευρώ από 4,54 εκατ. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 7,32 εκατ. Ευρώ από 6,34 εκατ.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας στα 1,09 εκατ. Ευρώ από 3,08 εκατ. στις 31.12.2017.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,030 0,037 0,00
30 ημερών 0,028 0,043 30,36
3 μηνών 0,023 0,043 -5,19
6 μηνών 0,023 0,065 -18,89
12 μηνών 0,023 0,240 -84,79

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email