Χ.Α – 1η Εβδομάδα Αυγούστου 2020 – Ανακωχή μέχρι νεωτέρας και βλέπουμε…