Χ.Α@17:21 – Πως κινήθηκαν οι μετοχές της ΕΝ.Α και της Επιτήρησης (12.8.2021)

Πως κινήθηκαν οι μετοχές της ΕΝ.Α και της Επιτήρησης