Χ.Α@17:21 – Πως κινήθηκαν οι μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (12.8.2021)

Πως κινήθηκαν οι μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση