Χ.Α@16:05- Ποιές υποχωρούν από -2,0% και άνω…

Ποιές υποχωρούν από -2,0% και άνω…