Χ.Α@15:52: Πως κινούνται οι μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

Χ.Α@15:52: Πως κινούνται οι μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης