Χ.Α– 11/02: Σχόλια και επιλογές για επενδυτές – Μέρος Α’

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι αγορές μας στις επιλεγμένες μετοχές γίνονται πάντα σταδιακά και πάντα σε πτωτικά γυρίσματα, που οπωσδήποτε θα προκύψουν… Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προκύψει κάτι τέτοιο.

*****

Ο.Λ.Θ: Η μετοχή έπρεπε να γράφει ήδη το 30+ευρώ στη τιμή της. Ευτύχημα επομένως το ότι την βρίσκει κανείς στα… 24,20000!!! Για τα υπόλοιπα, θα τα διαβάσατε ασφαλώς στο

TEXNIKH OΛYMΠIAKH: Και πάλι θολώνει τα νερά προβάλλοντας στην κάθε προσφορά κι άλλες απαιτήσεις. ‘Εχει “εκνευρίσει” ακόμα και τον στενό οικογενειακό του κύκλο. Εν τω μεταξύ, δεν έχει εξοφλήσει το εποχικό προσωπικό που δούλευε 12ωρα και 14ωρα NON STOP στη περίοδο αιχμής.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,28 39,28 5 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,6 13,6 16 Απρ 2015
FIDELITY INVESTMENTS 10,03 10,03 29 Σεπ 2003
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,54762 6,54762 20 Απρ 2015
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5,217 5,217 3 Δεκ 2012
 • Η μετοχή πάντως αυτή την φορά δείχνει καλύτερη συμπεριφορά, αλλά ειλικρινά σηκώνουμε τα χέρια υψηλά.
 • Και ο όμιλος φθίνει γιατί δεν αναπτύσσεται, περνάνε και τα χρόνια.
 • Ο δε αγοραστής δεν σκέπτεται μόνον το τίμημα που θα καταβάλει, αλλά λαμβάνει υπόψη του και το τι πρέπει να ξοδέψει, αλλά και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει.
 • Δεν παίρνουμε θέση, αυτή είναι η απάντηση μας στους ερωτώντες. Λυπούμεθα.
 • Δεν συζητείται βέβαια, το ότι η μετοχή είναι πολύ υποτιμημένη.
 • Πάντα υπό παρακολούθηση…
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 2,2500 ευρώ
 • Κ/φση: 91,56 εκατ. ευρώ

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Η εταιρεία πλέον εστιάζει στους τομείς των Κατασκευών και των ΣΔΙΤ /Παραχωρήσεων επενδύοντας σε συνεργασίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στην κατασκευαστική αγορά, προσδοκώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου στον χώρο. • Όσον αφορά τους τομείς της Ενέργειας και του Real Estate, δεδομένης της ανάγκης εύρεσης και επένδυσης σημαντικών κεφαλαίων, ο Όμιλος Intrakat θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση-κατασκευή των έργων αυτών, ενώ οι επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες θα καλύπτονται από την μητρική Intracom Holdings.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 59,556 59,556 15 Ιαν 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,0 20,0 15 Ιαν 2019 Φθάνει στο 20%
 • Μέσω του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίο 7ης τάξης που κατέχει, συμμετέχει ανταγωνιστικά στις δημοπρασίες που διενεργούνται για την ανάληψη νέων δημοσίων ή ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, προκειμένου να αυξήσει το ανεκτέλεστο που διαθέτει.
 • Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ανανέωσε στις αρχές του 2018 το εργοληπτικό πτυχίο της για μια ακόμη τριετία.
 • Στις 30.06.2018 το ανεκτέλεστο ανερχόταν σε  422,9 εκατ.ευρώ
 • Πλέον του ποσού αυτού υφίστανται και έργα 127,3 εκατ. στα οποία έχει μειοδοτήσει και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (μπήκαν οι υπογραφές)
 • EN ANAMONH THΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της χρήσης 2019 κάποια στιγμή στο απώτερον μέλλον, οπότε και θα επανέλθουμε…
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,2050
 • Κ/φση: 36,7 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη %
7 ημερών 1,120 1,225 2,12
30 ημερών 0,980 1,235 22,96
3 μηνών 0,920 1,235 11,06
6 μηνών 0,920 1,600 -3,60
12 μηνών 0,880 1,600 -13,62

ΡΕΒΟΙΛ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 11,18 εκατ. από 10,39 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 14,55 εκατ. από 16,48 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές: 28,87 εκατ. από 26,2 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 1,17 εκατ. από 0,94 εκατ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 42,25 εκατ. από 41,74 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 448,5 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 106 από 95 άτομα.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38,25 38,25 6 Φεβ 2004
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,75 19,75 21 Ιουλ 2005
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14,22 14,22 7 Ιαν 2004
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,555 0,620 4,39
30 ημερών 0,422 0,620 39,67
3 μηνών 0,392 0,620 26,60
6 μηνών 0,392 0,620 33,41
12 μηνών 0,384 0,660 -0,83

Κ/φση 13 εκατ., στη τιμή των 0,5950 ευρώ η μετοχή. ΕΥΡΟΣ 12MHNOY: 0,3840 με 0,6600 ευρώ. Απόδοση 12M: ΣΤΑΘΕΡΗ. P/E: 13 με το 6μηνο… P/BV: 1,17. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 3,8 (οφείλει 3,8 φορές τα ίδια κεφάλαια) EV/EBITDA: 12,7 (6μηνου)
NETDEBT/EBITDA: 10,3 φορές (6μηνου)…

ΔIABAΣAME: Στις αρχές Ιανουαρίου, μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ) Χίου και της εταιρείας WATERA Ελλάς ABEE, μέλος του ομίλου UNIBIOS, υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης 2 μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας 2.000m3/ημέρα και αξίας € 985.000 πλέον ΦΠΑ.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου % Δικ. Ψήφου Σύνολο % δικ Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 21,71 21,71 23 Μαρ 2016
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14,08 14,08 30 Ιαν 2019 Κατέρχεται του 15%
ΤΕΟΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6,45 6,45 28 Μαρ 2013
 • Η σύμβαση υπογράφηκε κατόπιν διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οποίο η WATERA Ελλάς αναδείχθηκε ανάδοχος.
 •  Οι 2 μονάδες δυναμικότητας 1.000m3/ημερησίως η κάθε μία θα εγκατασταθούν εντός σύγχρονου κτηρίου που ήδη προετοιμάζει η ΔΕΥΑ Χίου.  Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί εντός 6 μηνών.

Αυτή είναι μία ακόμη σημαντική σύμβαση προμήθειας μονάδων αφαλάτωσης για την WATERA Ελλάς, που συνεχίζει την πετυχημένη πορεία της στην αγορά επεξεργασίας νερού προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλου νερού τόσο σε Δήμους και ΔΕΥΑ όσο και σε ξενοδοχεία και βιομηχανίες.

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ Αραβες… πλουσιότερους: Δείτε τώρα πώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει ακόμη πιο πλούσιους τους… Αραβες. Και τούτο γιατί μαθαίνω ότι πληρώνει υπέρογκα ποσά από την 1η Ιανουαρίου 2019 για τη στέγασή της στο κτίριο επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου στην Αθήνα.

 • Από την αρχή του χρόνου το χρηματικό ποσό που καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ως αμοιβή χρήσης αυξήθηκε κατά 75%.
 • Ετσι, ειδικά για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγείρονται εύλογα ερωτήματα για τις ευθύνες της διοίκησής της.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο ξεκάθαρα κερδισμένος είναι η εταιρεία αραβικών συμφερόντων ΑΔΕΞΑ, η οποία λάμβανε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μηνιαίο μίσθωμα 46.856,46 ευρώ και πλέον λαμβάνει μηνιαίως αμοιβή χρήσης 82.000 ευρώ για τη διάθεση ακριβώς του ίδιου ακινήτου! (ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ)
 • Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ να ακουσθεί και η άλλη πλευρά… Αν μας στείλουν την δική τους άποψη, θα την δημοσιεύσουμε.

REBATE & CLAWBACK: Είναι δύο έννοιες που υιοθετήθηκαν από το υπουργείο Υγείας, με κύριο σκοπό τον περιορισμό των κρατικών δαπανών υγείας.

 • Το rebate, μπορεί να ταυτιστεί με την έκπτωση επί του τζίρου που κάνουν οι εμπορικές εταιρείες στους προμηθευτές τους. Δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει να του γίνουν εκπτώσεις επί του ποσού που τιμολογούν οι πάροχοι υγείας βάσει ενός κλιμακούμενου ποσοστού.
 • Το clawback αναφέρεται στην επιστροφή του ποσού εκείνου που υπερβαίνει, μηνιαίως, τις προϋπολογισμένες δαπάνες υγείας.

Έχει μια λογική ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια περικοπή στα νοσήλεια των Ιδιωτικών νοσοκομείων …. καθώς ως γνωστόν χρεώνουν ότι γουστάρουν και σε οποιοδήποτε τιμή, αρκεί  να αντιληφθούν ότι υπάρχει ρευστό. Στο σύνολο τους οι ιατροί ρωτάνε … αν έχετε ιδιωτική ασφάλεια ή αν θα πληρώσετε με cash και αναλόγως σας δίνουν το ποσό που θα σας χρεώσουν. Λες και άλλη είναι η τιμολόγηση αν έχω ΕΟΠΥΥ, άλλη αν έχω μια καλή ιδιωτική ασφάλεια και διαφορετικά αν δεν έχω ασφάλεια και θα πληρώσω cash.

ΒΑΣ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
μ/μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Κανόνας των Συναισθημάτων (Affect heuristic): Κανόνας των συναισθημάτων είναι ο ευριστικός κανόνας που αναφέρει ότι τα συναισθήματα μπορεί να κυριαρχήσουν στην αντικειμενική κρίση, κάνοντας τους επενδυτές να πάρουν αποφάσεις αντίθετες στην κοινή λογική ή στα συμφέροντα τους.

 • Όταν οι καταστάσεις είναι συναισθηματικά φορτισμένες (high affect) συνήθως δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα αποτελέσματα και μικρότερη βαρύτητα στις πιθανότητες.
 • Όταν οι καταστάσεις δεν είναι συναισθηματικά φορτισμένες (low affect) συνήθως δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις πιθανότητες και μικρότερη βαρύτητα στα αποτελέσματα.

Παράδειγμα: Σε ένα πείραμα οι συμμετέχοντες επέλεξαν, χωρίς να βλέπουν, την μπύρα που τους άρεσε περισσότερο, π.χ. κάποιος προτίμησε την μπύρα Α από την μπύρα Β, με βάση την γεύση. Όμως εάν το άτομο αυτό έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα του ανδρισμού του μία διαφήμιση που παρουσιάζει την μπύρα Β σαν μία «ανδρική μπύρα» θα το κάνει να επιλέξει την μπύρα Β.

 • Δηλαδή, ένα θετικό συναίσθημα θα οδηγήσει σε μία μεροληπτική απόφαση που θα υπερισχύσει της αρχικής κρίσης. Αυτό επίσης οδηγεί συχνά τους ανθρώπους να έχουν την ψευδαίσθηση ότι παίρνουν ορθολογικές αποφάσεις, όταν στην πραγματικότητα πρώτα αποφασίζουν και μετά προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί όπως η διαθεσιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα έτσι και το συναίσθημα βοηθάει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Το να χρησιμοποιεί ένα άτομο ευριστικούς κανόνες ανακαλώντας από την μνήμη του παρελθόντα γεγονότα, μπορεί να είναι πιο εύκολο και λιγότερο κουραστικό ή χρονοβόρο από το να προσπαθήσει να ζυγίσει όλες τις πιθανές καταστάσεις και τις πραγματικές πιθανότητες, ειδικά εάν η απόφαση είναι περίπλοκη ή χρειάζεται ειδική τεχνογνωσία και πνευματικούς πόρους.

Ο κανόνας των συναισθημάτων γίνεται αντιληπτός στο χρηματιστήριο όταν οι εκτιμήσεις που κάνουν οι επενδυτές για τις αποδόσεις των μετοχών επηρεάζονται από τα συναισθήματα τους που επικρατούν εκείνη την περίοδο στην αγορά, ακόμα κι όταν όλες οι άλλες ορθολογικές παράμετροι που θα δικαιολογούσαν μια αλλαγή στις εκτιμήσεις παραμένουν σταθερές.