Cenergy Holdings: Οικονομικά αποτελέσματα Α εξαμήνου 2020

Στα 11,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της Cenergy Holdings έναντι 8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σταθερή (αναπροσαρμοσμένο EBITDA 42,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,4 εκατ. ευρώ το 2019) παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 16 % που αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ζήτησης στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε, το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών διαμορφώθηκε στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 έναντι 530 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής “Cenergy Holdings” ή “ο Όμιλος”, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2020 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο.

Η ανθεκτικότητα στις δυσκολίες οδηγεί σε κερδοφορία το Α’ εξάμηνο του 2020

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

– Σταθερή λειτουργική κερδοφορία παρά την πτώση των πωλήσεων – Ο κλάδος των έργων καλωδίων ήταν αυτός που συνέβαλε περισσότερο στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA των 42,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 41,4 εκατ. ευρώ).

– Σημαντικό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 530 εκατ. ευρώ).

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

– Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει πάντα η προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής.

Επισκόπηση

Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου για το 2019, το 2020 ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές συνέχιζαν να αναπτύσσονται και τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στις αγορές μας επεδείκνυαν θετικές τάσεις. Η έξαρση του ιού SARS-Cov-2 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ανάγκασε όλες τις εταιρείες στον πλανήτη να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους. Οι εταιρείες του Ομίλου της Cenergy Holdings ενεργοποίησαν άμεσα τους μηχανισμούς προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους και των συνεργατών τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών, διασφάλισαν την διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η ισχυρή κερδοφορία που καταγράφει ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2020 καταδεικνύει αφενός την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά την πρόσφατη ιστορία του και αφετέρου τα αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων που επέτρεψαν σε όλα τα εργοστάσια να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη διάρκεια όλου του πρώτου εξαμήνου. Ως εκ τούτου, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2019, παρά τη μείωση κατά 16% των ενοποιημένων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας με υψηλό περιθώριο κέρδους στις αγορές μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, η ανάθεση έργων συνεχίστηκε αδιάκοπα με τον συνολικό όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2020 να ανέρχεται στα 640 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των καλωδίων, η καλή δυναμική του 2019 διατηρήθηκε και κατά το α’ εξάμηνο του 2020 με τον κλάδο να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις χάρη στο υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων και την ομαλή εκτέλεση των έργων. Η ζήτηση στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων διαταράχθηκε εν μέρει τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων. Εντούτοις, οι εταιρείες εστίασαν σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα για υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αυξημένη κερδοφορία, οδηγώντας το σύνολο του κλάδου σε υγιείς επιδόσεις. Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πρωτοβουλίες για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας).

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επηρεάστηκε από την ιστορική μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε από τον Μάρτιο έως τα μέσα του Μαΐου 2020 και η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Με δεδομένες τις εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς, ένας μεγάλος αριθμός έργων εξόρυξης υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αναβλήθηκαν, αν όχι ακυρώθηκαν, περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής της Σωληνουργεία Κορίνθου, της βασικής εταιρείας του Ομίλου, σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τα έσοδα παρουσίασαν πτώση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA υπέστη επίσης μείωση κατά 5,9 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στους δύσκολους αυτούς καιρούς ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική Αμερική), κερδίζοντας σημαντικά χερσαία και υπεράκτια έργα και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στα 417 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ζήτησης στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBITDA) παρέμειναν σταθερά στα 42,4 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2019: 41,5 εκατ. ευρώ), με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση στα 35,2 εκατ. ευρώ (από 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα (7,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019). Συνολικά, ο Όμιλος επικεντρώθηκε σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς φαίνεται από την αύξηση του περιθωρίου α-EBITDA στο 10,2% από το 8,3% στο α’ εξάμηνο του 2019, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προέρχεται από απαιτητικά έργα υποδομής σε καλώδια που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% στα 16,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 0,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ή 5% χαμηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τόσο λόγω χαμηλότερων επιτοκίων όσο και λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης από τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Συνολικά, η Cenergy Holdings κατέγραψε μια υγιή κερδοφορία προ φόρων ύψους 11,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τα 8,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.