XA Ανακοινώσεις

Autohellas: Αγορά ιδίων μετοχών

AUTOHELLAS ATEE: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ   ΜΕΤΟΧΩΝ Η AUTOHELLAS ΑΤEΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε...

Aegean: Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2015

Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2015

Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μυτιληναίος: Απόκτηση ιδίων μετοχών

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Motor Oil: Αγορές ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 9.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 124.202,39...

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών

AS Company: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΧΑΕ: Αγορές ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις...

Εθνική Τράπεζα: Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις (23) των εισηγμένων εταιρειών ( Τρίτη 7/12)

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021 18:58  -   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2020- 30.06.2021 18:39  -   BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΒriQ Properties - Πώληση ακινήτου - εμπορικού καταστήματος επί...

Φίλιππος Νάκας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως...

Intrakat: Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου Intrakat

Moda Bagno: Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2021

Vidavo: Αγορά ιδίων μετοχών (ορθή επανάληψη)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την παρούσα η εταιρεία VIDAVO A.E. προβαίνει σε διόρθωση της με ημερομηνία 5-10-2021 ανακοίνωσης...

Intracom Defense: Ανακοίνωση

Κορωπί, 8 Δεκεμβρίου 2021: H INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε επιτυχώς με τη νεότερη έκδοση της Υβριδικής Γεννήτριας HEPS® HGT20K στην άσκηση STEADFAST LEDA 2021 του...

Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Φίλιππος Νάκας: Εκλογή Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εξέλεξε ομόφωνα την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία αποτελείται από τα παρακάτω...

Φίλιππος Νάκας: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν του επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου που εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν...

Lamda Development: Ανακοίνωση 9731/2021(ορθή επανάληψη)

Αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.

AS Company: Αγορά ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών Ωραιόκαστρο, 08.12.2021 Η εταιρία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει σύμφωνα με...

Intrakat: Αγορά μετοχών από DANECH ESTATE I LTD

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του...

Attica Bank: Ενημέρωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μυτιληναίος: Απόκτηση ιδίων μετοχών

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Alpha Τrust: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Motor Oil: Στο 0,46% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 4.464 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 61.429,98...

Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις (31) των εισηγμένων εταιρειών ( Τρίτη 7/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών 19:04  -   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 18:49  -   SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 18:43  -   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17:57...

Fourlis: Στο 2,5879% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Reds: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "REDS REAL ESTATE DEVELOPMENT & SERVICES" και το διακριτικό τίτλο "REDS S.A." (εφεξής η "Εταιρεία"), εταιρεία...

Coca-Cola HBC: Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

07 December 2021 Coca-Cola HBC AG (the "Company”) Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs') The Company has been notified that the following PDMR sold ordinary...

ΟΛΘ: Στο 71,85% το ποσοστό της Belterra

Η ΟΛΘ Α.Ε. ("ΟΛΘ" ή "Εταιρία") ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια αρχών διαφάνειας και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της "BELTERRA INVESTMENTS LTD" (Belterra), την 6.12.2021,...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Alpha Trust: Στο 3,83% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Attica Group: Ανακοίνωση

ATTICA GROUP_ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ THΣ ATTICA GROUP ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/9.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους...

LAMDA Development: Σε αγορά 10.000 μετοχών προέβη ο Φώτιος Αντωνάτος

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και...

Jumbo: Ενημέρωση μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το 11μηνο του 2021

Στο σύνολο των 11 μηνών (Ιανουάριος- Νοέμβριος 2021), οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου JUMBO αυξήθηκαν κατά +12% περίπου σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τον Νοέμβριο 2021 το σύνολο...

Motor Oil: Στο 0,46% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 9.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 122.585,00...

Ανακοινώσεις εταιρειών- Τρίτη 7 ΔΕΚ 2021 (1)

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 10:29  -   ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ. 10:17...

Μυτιληναίος: Στο 5,4001% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Eurobank: Ανακοίνωση

2021.12.07_Press_Release_Signing_GR_(FINAL)

Δημοφιλή