Mikrometoxos.gr | Archive | XA Ανακοινώσεις
Home » Archives by category » XA Ανακοινώσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 25.09.2017 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την οριστική έκθεση ελέγχου που διενήργησε κλιμάκιο της ΤτΕ, σε εφαρμογή Τακτικού Ετήσιου Ελεγκτικού Προγράμματος. Ο έλεγχος αφορούσε στην εφαρμογή από την Τράπεζα Πειραιώς του κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και σε […]

Continue reading … | 20.10.2017

Flexopack: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “FLEXOPACK A.E.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του  Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο […]

Continue reading … | 20.10.2017

Altec Συμμετοχών: Ανακοίνωση για την προαναγγελία β επαναληπτικής Γ.Σ.

Η Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι, η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης μεταφέρεται για την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ορισθεί για την Τετάρτη 8/11/2017 και ώρα 11:00 πμ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται […]

Continue reading … | 20.10.2017

Βαρβαρέσος: Καθήκοντα λογιστηρίου αναλαμβάνει ο κ. Ευ. Μαυρογιάννης

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 εδάφιο ε της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι τα καθήκοντα προϊσταμένου λογιστηρίου αναλαμβάνει ο κ. Μαυρογιάννης Ευάγγελος, στέλεχος της PricewaterhouseCoopers Accounting A.E. σε αντικατάσταση του κ. Δαμιανού Μαυράκη.

Continue reading … | 20.10.2017

Πλαστικά Κρήτης: Μεταφορές μετοχών από κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη και κα Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη

Ηράκλειο, 20 Οκτωβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ανακοινώνεται από την Εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” και από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα ότι την 19η Οκτωβρίου 2017 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις: O κύριος Λεμπιδάκης Ιωάννης του Μιχαήλ Πρόεδρος της Eταιρίας, μετέφερε στην ατομική του μερίδα 38.500 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, από την […]

Continue reading … | 20.10.2017

ΟΠΑΠ: Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης Εννεάμηνου 2017 Ο ΟΠΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Εννεάμηνου 2017 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 14.11.2017 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 15.11.2017 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των αναλυτών για τις οικονομικές επιδόσεις εννεάμηνου 2017 μέσω τηλεδιάσκεψης. Λεπτομέρειες […]

Continue reading … | 20.10.2017

Folli Follie: Αγορές μετοχών από κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ H Εταιρεία “Folli Follie A.E.” με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη στης 18.Οκτωβρίου 2017 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής […]

Continue reading … | 20.10.2017

ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11 Θεσσαλονίκη, 20/10/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.10.2017 Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ”, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση […]

Continue reading … | 20.10.2017

FRIGOGLASS: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017 – Η εταιρεία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε […]

Continue reading … | 19.10.2017

Αποφάσεις ΕΓΣ της Quest Συμμετοχών A.E.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών A.E. Την 19/10/2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ογδόντα εννέα (9.516.089) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,82%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων […]

Continue reading … | 19.10.2017
Page 1 of 185123Next ›Last »
Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017