B. Ράπανος (ΕΕΤ): Ο τραπεζικός τομέας έχει εντάξει στην πιστοληπτική αξιολόγηση τα κριτήρια ESG

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όσο και οι Τράπεζες μέλη της, δούλεψαν συστηματικά όλη την τελευταία τριετία, για να δημιουργήσουν τις βάσεις προς την πράσινη ιδίως μετάβαση, με παράλληλη προσήλωση σε δύο άλλες αξίες της σύγχρονης οικονομικής δράσης: την τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και την προσήλωση σε κοινωνικές αξίες», δήλωσε ο Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, στο συνέδριο Fit4Future Finance.Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ESG της ΕΕΤ, κ. Παπαδημητρίου, τα μέλη της, και τα στελέχη της ΕΕΤ για το σημαντικό έργο που παρήχθη από την Επιτροπή σε λιγότερο από 10 μήνες.

Ο τραπεζικός τομέας έχει εντάξει στην πιστοληπτική αξιολόγηση τα κριτήρια ESG, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή το στόχο, να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Η Εθνική δέσμευση για την πράσινη μετάβαση έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2020 (ΕΣΕΚ), με το οποίο η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 55%, το 2040 τουλάχιστον κατά 40%, και να φτάσει σε μηδενικό αριθμό εκπομπών το 2050. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Δίκτυο των Κεντρικών Τραπεζών και Διεθνών Φορέων για το «πρασίνισμα» του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Με ιδιαίτερη προθυμία η ΕΕΤ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών (με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Αργυρού), η οποία έδωσε, πρόσφατα, στη δημοσιότητα μία ευσύνοπτη, αλλά πλήρη έκθεση για τις κοινές προσπάθειες, αλλά και συνέργειες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα μηνύματα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι πολλά. Για την πράσινη μετάβαση δεν αρκεί μία δράση, ή ένας φορέας. Χρειάζεται η πρόσφορη φορολογική πολιτική, η κατάλληλη εκδοτική στρατηγική, μία πλήρως λειτουργική κυκλική οικονομία, και ο κοινός βηματισμός επιχειρήσεων, τραπεζών και εποπτικών αρχών.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια ο τραπεζικός κλάδος, πέραν της κλασσικής αποστολής του, για χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση, θα επιτελέσει και ένα συμβουλευτικό ρόλο προς τις επιχειρήσεις, ώστε η δράση τους να μειώνει το επενδυτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, στην Ελλάδα κυριαρχούν οι πολύ μικρές ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις 500. Αυτή η σημαντικά διαφορετική μορφολογία επιχειρείν στην Ελλάδα, που αποτελεί ίσως και ένα από τα διαχρονικά διαρθρωτικά μας θέματα, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πράσινη μετάβαση, και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να συμβάλει πολλαπλά, με καινοτόμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που επενδύουν ειδικά στην πράσινη ανάπτυξη, εάν εκπληρωθούν ορισμένα κριτήρια του ESG. Σαφή ενίσχυση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελεί επίσης η χρηματοδότηση με σημαντική κρατική συμβολή από το Ταμείο Εγγυοδοσίας έργων Καινοτομίας που περιλαμβάνει παροχή εγγύησης για το 80% του δανείου και επιχορήγηση του 20% αυτού.

Καταληκτικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ακόμη κοινή θεσμική πρωτοβουλία των μελών μας, που χρηματοδοτείται μέσω της ΕΕΤ και έχει ως στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας. Η δράση ξεκίνησε αρχές του 2022 και καλεί τις επιχειρήσεις σε προαιρετική συμμετοχή τους, στη διαδικασία του ESG scoring, δηλαδή μία διαδικασία, που θα δίνει μία αξιόπιστη εικόνα για το στάδιο ετοιμότητας των επιχειρήσεων. Με τη συγκεκριμένη αυτοαξιολόγηση θα αποφευχθούν καθυστερήσεις στα αιτήματα χρηματοδότησης και θα υπάρξει και μία αξιόπιστη εθνική βάση δεδομένων, ως προς την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δράσεις μας προς το βιώσιμο επιχειρείν δεν εξαντλούνται εδώ. Πέραν της διευκόλυνσης αυτής είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην ενημέρωση, αλλά και εξοικείωση των επιχειρήσεων με το νέο περιβάλλον, δηλαδή την πρακτική μετουσίωση των κριτηρίων ESG.

Οι αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε ως οικονομία, αλλά και τραπεζικός κλάδος είναι γνωστές. Τώρα τις έχουμε πίσω μας και είμαστε έτοιμοι για μία επόμενη οικονομική πραγματικότητα. Μοιραζόμαστε, πλέον ισότιμα, με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα την κοινή δέσμευση που αποτυπώθηκε ως μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στην τελευταία συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2023. «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα σταθερό και ισχυρό τραπεζικό σύστημα για να στηρίξει την οικονομία της. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ευμάρεια και την ισχυρή Ευρώπη».