B&F Ενδυμάτων: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Η Εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2020 στις 9:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, 10ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και παρέστη το σύνολο των μετόχων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 και οι επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2019.

Θέμα 3ο: Απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Θέμα 4ο: Εκλέχθηκαν νέα ελεγκτική εταιρεία και, επίσης, ένας (1) Τακτικός και ένας (1) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και αποφασίστηκε ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και οι αμοιβές με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι συμμετοχές μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις και οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..

Θέμα 8ο: Αποφασίστηκε η Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και η κωδικοποίησή του.

Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα. 

Ν. Φιλαδέλφεια, 16 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ