B&F: Ανακοίνωση

B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Η εταιρεία B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 26/05/2020 απόφαση του Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ελλάδα, B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το ποσό των 475.000€ με έκδοση 475.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αυξηθεί από ευρώ 25.000 σε ευρώ 500.000.

Ν. Φιλαδέλφεια, 27 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ